šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Demografie -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Demografie

Demografie onderzoekt  de samenstelling van de bevolking naar leeftijd, geslacht, nationaliteit, etniciteit en/of beroepen en trekt daaruit conclusies naar sociale wetenschappen als geografie, sociologie, antropologie en geschiedenis, maar ook naar exacte wetenschappen als statistiek en wiskunde.

bv. Uit het aantal inwoners gedurende 1914-18 zien we een afname van het aantal inwoners in de stad Brugge en een toename in Sint-Kruis.

"De evolutie van de Brugse rand, de politieke en infrastructurele ontwikkeling
van de gemeente Sint-Kruis tot de fusie binnen Groot-Brugge"(1919-1971).,    De Visch Lieven.
Deze thesis behandelt de politieke invloed en met deze de openbare werken die leidden tot een demografische metamorfose....even aanklikken

http://www.ethesis.net/sint_kruis/sint_kruis_inhoud.htm

Inwoners te Sint-Kruis

1746      738
1774      913
1830    1473
1835    1589
1840    1740
1845    1928
1850    1824
1855    1895
1860    1861  
1865    1938
1870    1952
1877    2115
1875    2149
1880    2201
1881    2341
1885    2398
1886    2465
1890    2670
1896    2900
1900    3300
1914    4577     Stad Brugge 54185
1915    4668                          54196
1916    4801                          53806
1917    4831                          52749
1918    4839                          51739
1920    4873
1940    7613 
1960 10.600
1963 11.743
1968 13.174

BEVOLKING GEMEENTELIJKE AFDELING ST KRUIS - 1971- 1980                
     Bevolking op 31 dec.    Nat. groei                Migraties            
                M        V        Tot.       Geb.    gest.  verschil     in       uit     saldo      tot
 1971    6905    7012    13.917    219    97    +    122    1029    807  + 222    + 344
 1972    7099    7149    14.248    212    99    +    113    1017    799  + 218    + 331
 1973    7160    7205    14.365    207    39    +    113      928    929   -     1    + 117
 1974    7297    7362    14.659    235    98    +    137    1051    894   +157   + 294
 1975    7498    7562    15.060    219    90    +    129    1202    930   +272   + 401
 1976    7632    7756    15.388    228   106   +    122    1166    960   +266   + 328
 1977    7602    7748    15.350    234   105   +    129    1272  1439   - 167   -    38
 1978    7664    7801    15.465    242   103   +    139    1136  1160   -   24    +115
 1979    7676    7853    15.529    214   103   +    111    1087  1134   -   47      +64
 1980    7701    7817    15.518    227   121   +    106      950  1067   - 117      - 11
 Ingevolge de doorgevoerde grote fusies der gemeenten werd op 1.1.1976 de wijk
 Vijve Kapelle (groot + 107 ha. met 371 inwoners) van Groot-Brugge (afdeling
 St Kruis) afgescheurd om bij Damme gevoegd te worden.