šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Bibliotheek St-Kruis -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Bibliotheek - St-Kruis

Waar was de openbare bibliotheek " Willemsfonds" in de  Moerkerkse Steenweg en de openbare bibliotheek " Ontvoogding" in de Maalse Steenweg gevestigd?

de Vrije Volksbibliotheek Vermeylenkring (socialistische cultuurvereniging)  De lokale afdeling Belgische Socialistische partij in Sint-Kruis is gestart in het Volkshuis (=Hof van Commercie II) op 3 december 1933. Hier werd in 1935 de  "Kring van Volksopvoeding" opgericht. Vanaf WOII  was de afdeling gevestigd in ???? en vanaf 1953 in De Nieuwe Steenweg, in de Moerkerkse Steenweg nr. 8, samen met de ziekenkas Bond Moyson en de bibliotheek Vermeylenkring. De bibliotheek veranderde later van naam in "Ontvoogding" . Tevens was er een toneelkring "We willen" verbonden aan café 'De Nieuwe Steenweg", eerste voorzitter R. De Wulf en secretaris Maurice Clyncke (1920). 

willemsfonds en bibliotheek (liberale culturele vereniging)“In 1956 kon weer aan uitbreiding worden gedacht en te Sint-Kruis werd een vrije volksbibliotheek van het Willemsfonds opgericht . Met de steun van het Algemeen Bestuur , die een rondreizende bibliotheek ter beschikking stelde, werd  de nieuwe bibliotheek opgericht en boekengiften van onder meer Het Laatste Nieuws en Het Algemeen Nederlands Verbond zorgden voor een snelle uitbreiding. Vanaf 1960 kreeg Sint-Kruis zware concurrentie van de lokale Socialistische Volksbibliotheek en in juni 1963 werden de deuren definitief gesloten.  D’Hondt, B. (2000) Geschiedenis van het Brugse Willemfonds (1872-2000)    p. 205.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-