šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Beroepen -  Wagenmaker -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Wagenmaker

UIT HET REKENBOEK VAN DE WAGENMAKER

In zijn rekenboek over de jaren 1925 en 1926 heeft wagenmaker Cools van Sint-Kruis de volgende leveringen en werken ingeschreven:

1925  
Een koppel scharen en een blok 105
Een koppel oenen en twee blokken 160
Een voorlooper, nieuwe speeken en velgen 40
Een eegde vertand 34
Een hondekarre gemaakt 90
Een koppel karrewielen gemaakt 225
Een karrebak vermaakt 80
Een nieuwe driewielkar gemaakt 700
Drie uren voor het passen van de dissels aan de menege  9
Een koppel karrenokken gezaagd en gemaakt 55
Een asseblok in de karre gesteken 45
Een ploeg arnas gemaakt 16
Een gereelknibbel gemaakt 6
Een beerbak gemaakt, een pomp erop gezet            
en een gereel gemaakt voor op den beerbak
198
Een kortewagentie gemaakt 35
Een arnas en twee zwinkels gemaakt 82
Een koppel traamkarre wielen gemaakt 300
Een voorlooper gemaakt van 60 x 8 85
Een korte dizel gemaakt 15
Een leegaart vermaakt 25
   
1926  
De melkkarre vermaakt 55
Een traamkarre gemaakt zonder de wielen 400
Een beerbak gemaakt van 5 hectoliters 350
Een eegde gemaakt van een peerd 175
Een achterwiel gemaakt van 9 10
Een teis gemaakt 33
Een achtergeslachte gemaakt van de groote wagen 165
Een koppel chieze wielen, velgen en drie speeken 175
Een drakarre vermaakt 8
Een koppel eiken snokken vermaakt 175
Een chieze karre gemaakt met toebehoorten 2600