👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Geschiedenis St.Kruis -  1914-1918 -  Foto's 14-18 -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Sint-Kruis 1914-1918

Vliegveld op het Maleveld tijdens het begin van de oorlog. Sint-Kruis was toen  nog niet door de Duitsers bezet.

Monument der gesneuvelden 1914-18. Ontworpen door Gustaaf Pickery en staat op het kerkplein langs de Moerkerkse Steenweg. Het is een rechtopstaande witstenen plaat, waarop in reliëf een beeld werd gebeiteld van een vrouw, de maagd van België, die een palmtak uitstrekt over een gesneuvelde soldaat. Op de achtergond verschijnt de figuur van Jules Delaplace, Een Sint-Kruizenaar die in Brugge door de bezetter op 8 mei 1916 werd gefusilleerd.

Het gedenkteken werd door de dienstdoende burgemeester Karel Van Robays onthuld op 28 septembrt 1919.

Bemerk ook de verscheidene medaillons van gesneuvelde soldaten.

Cottage in de Prins Leopoldstraat (thans nr. 52) ontworpen door arch. Vincke in 1913.Toen nog alleenstaand nu halfvrijstaand. 

 

Beschadigde woningen op hoek van de Dampoortstraat en Moerkerkse Steenweg. Deze 7 bel-etage woningen werden ontworpen door arch. Eduard Vincke en gebouwd in 1913. (Foto L. Laloo, verzameling Karel Vandendorpe)

Huis Halleux in de Marcus Laurinstraat nrs 7-13. De Marcus Laurinstraat is de vroegere Congostraat. Het huis Halleux bestaat uit 4 woningen en werd gebouwd voor officieren, verbonden aan de kazernes aan de Kruispoort. Het huis nr 13 met de oplopende erker is gebouwd in 1908 en de rest in 1912 Alexander en Adolphe, beiden ongehuwd sneuvelden tijdens 14-18

De Duitse soldaten poseerden  schijnbaar graag.voor fotograaf Louis Laloo uit de Prins Albertstraat.
(Foto Louis Laloo, verzameling Karel Vandendorpe)

"Ter plaatse rust" voor een compagnie Duitse marine-infanteristen in de toenmalige Molenstraat, thans Driekoningenweg.
(Foto Louis Laloo, uit verzameling Karel Vandendorpe)

Tweespan met Duitse soldaten rechtover de drukkerijk Laloo in de Prins Albertstraat.
(Foto L. Laloo, verzameling Karel Vandendorpe)

Duitse marine-infanterist met bespannen huifkar op de hoek van de Molenstraat (thans Driekoningenweg) en de Prins Albertstraat.
( Foto Louis laloo uit verzameling Karel Vandendorpe)

Personeel van de brouwerij Gambrinus.De brouwerij bevond zich tussen de Maalse Steenweg en de huidige Driekoningenweg ( vroeger Molenstraat)
(Foto Louis Laloo, verz.Karel Vandendorpe)

De wagenmakerij tijdens 14-18, west in het eerste gedeelte van de Moerkerkse Steenweg.
(Foto Louis Laloo, verz. Karel Vandendorpe)

Duitse marine-infanterist voor de ingang van de brouwerij Gambrinus
(foto Louis Laloo, verz. Karel Vandendorpe)

Selecteren van ossen op de binnenkoer van de brouwerij Gambrinus.
( Foto Louis Laloo, verz.Karel Vandendorpe)

Duitse Marine-infanteristen op de binnenkoer van de "kleine fourage" in de Driekoningenweg ( stuk tussen de Pr. Albertstraat en herberg De Arend)
( Foto Louis Laloo uit verzameling Karel Vandendorpe)

Foto's van een Engelse luchtaanval op het afweergeschut in de struiken tussen het H. Hart-Wezengesticht en het Zuidervaartje  . De funderingen van dit afweergeschut waren nog te zien tot ongeveer 1980

Verordeningen