šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Sint-Kruis huidige situering

Provincie West-Vlaanderen, arrondissement Brugge, Bisdom Brugge, Sint-Kruis is een deelgemeente van Brugge.

Landbouw- en woongemeente met per 1 januari 2003 16.051 inwoners, de totale oppervlakte is 1.375 hectare.
Sint-Kruis ligt in het noordoosten van de provincie West-Vlaanderen, grenzend ten westen aan de stad Brugge, ten noordwesten aan Sint-Jozef en Koolkerke (Groot-Brugge), ten noorden aan Damme, ten noordoosten aan Vivenkapelle (Groot-Damme), ten oosten aan Moerkerke (Groot-Damme), ten zuiden aan Sijsele (Groot-Damme), Oedelem (Groot-Beernem) en Assebroek (Groot-Brugge).
Aan de noordzijde grenst Sint-Kruis aan de Damse Vaart, aan de oostzijde aan de Brugse ringvaart en het Zuidervaartje. De Edebeek en de Maleleie zorgen voor de afwatering van het gebied. Doorheen Sint-Kruis loopt slechts één verkeersader die het lokale belang overstijgt, met name de Maalse Steenweg (N9) die Brugge met Maldegem verbindt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-