šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Collecties -  Vrij en Vrank -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

 (opinieblad van Volksunie afdeling Sint-Kruis)

gedrukt op krantenpapier 3600 ex

Redactie Omer Dombrecht  

jg

Nr.

datum

Interview met

Artikels over

1

1

         1965

 

 

 

2

1965

 

 

 

3

1965

 

 

 

4

1965

 

 

 

5

1965

 

 

 

6

1965

 

 

 

7

1965

 

 

2

1

Feb 1966

Staf Weyts, letterkundige

Bisschopsdreef

Watersnood Zuidervaartje

 

2

Apr 1966

MJ Viaene-Vandermoere

Keramiste,

idem

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

Sept 1966

Tina Hardy , letterkundige Vestingstraat 9

sluikafval

 

6

 

 

 

 

7

Dec 1966

Erik Verhaeghe, muzikant,

Brieversweg 5

Kritiek op PVV

3

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

Juni  1967

Historiek Davidsfonds

zwembad

 

4

 

 

 

 

5

Nov 1967

Historiek Harmonie Sint-Cecilia

Over kosten aan De Dreef en De Zorge

 

6

Dec 1967

Historiek KSA Rooyghem

Stichting jeugdraad 20 oktober 1967

4

1

Feb 1968

André D’Hont en Jozef Van Moortel, kandidaten

Verkiezingen

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

Nov 1968

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

6

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

Juli 1970

Jozef Spilliaert , beeldh.

De Linde 103

 

 

6

Aug 1970

J. Van Vlaenderen-Tuytaert

Secr. Volksunie

Kasteel van Male

 

7

 

 

 

7

1

?

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6