šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Collecties -  Onze Klaroen -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


ONZE KLAROEN,

MAANDELIJKS BIJVOEGSEL BIJ PAROCHIEBLAD VOOR MILICIENS UIT SINT-KRUIS,

Gestencild A4 formaat

juli 1954 tot mei 1955  “uitgave van KAJ”
en vanaf juni/juli 1955 “ Milac Sint-Kruis”

 onder redactie van EH Verduyn, redactie 1954-55 Joris Becu, 1956- 1961  Werner Vande Woestijne, 1961 André Denolf en Eric Denolf
gestencild door Roger Denolf


Eerste drie nummers heetten “het kind zonder naam”

In elk nummer info over jeugd- en jongvolwassenenvereningingen: Dosko, KAJ, KBMJ, BJB, wielrennen, …  Volgens schenker Roger Denolf volledige collectie bij WHSK Van juli 1954 tot 1961.  

Index (Eric Colenbier)

 

 

 

datum

Bijzondere info

1

 

1

Juli 1954

“het kind Zonder naam”; ACV-jubelviering in Gent

 

 

2

Aug 1954

“Zonder naam; verslag verlofkamp kaj en vkaj in avelgem 18-21 juli

 

 

3

 Sept 1954

Zonder naam; 1304 slag bij de Pevelenberg; kaj sportfeest in Torhout

2

1

4

 Okt 1954

“Onze Klaroen”; 3 oktober: nachtelijke processie op de reien

 

 

5

Nov 1954

Over de pijp; over liefde;

 

 

6

Dec 1954

Voetbalnieuws DOSKO, over de moord in “Het Nieuw kwartier (Pintelon doodde zijn ex Leona Joost); filmforum KAJ

 

 

7

Jan 1955

Stichting KBMJ; met hulp van proost Dupon; nieuwe zaal Ic Dien ingewijd; zusters in het kasteel van Male; nieuwe kazerne;

 

 

8

Maart 1955

historiek Sint-Kruis;

“ de pas-gestichte BJB-afdeling Sint-Kruis”

 

 

9

April 1955

Kruisrelikwie,  Nieuws BJB, komt er een veloclub?, Processie met voorop BJB-ruiters;  KAJ nieuw leven ingeblazen, vz Georges Viaene

 

 

10

Mei 1955

onze KBMJ is twee maanden geleden gesticht door Dupon”

in november nieuwe BJB-afdeling Sint-Kruis

 

 

11

Juni 1955

MILAC SINT-KRUIS

 

 

12

Juli 1955

400 ex

Nieuwe geschiedenis van een oude burcht (Male); Staf Weyts, Bertje Daenekint, Walter Jonckheere,

 

 

13

Aug 1955

Rode koorts: vervroegde vakantie;  kWB Male;  werken aan Kruispoort, FC Male stopt bij gebrek aan jeugd,

 

 

14

Sept 1955

Apencircus in Sint-Kruis, processie ging uit, BJB- en KAJ-nieuws

 

 

15

Okt 1955

wielrennersupportersclubs “Male’s Hoop” en “Recht op geluk”, basketclub WIkings

 

 

16

Nov 1955

Landbouwschool in Vivenkapelle geopend; sportnieuws Dosko en basketploeg Wikings,

 

 

17

Dec 1955

Lammertijn naar Bredene ; begrafenis Carlos Verlinde (KAJ); kerst WO I;

3

1

18

Jan-febi 1956

Oprichting ruitervereniging “Kruisridders” in schoot van kAJ

 

2

19

maart 1956

Oprichting ruitervereniging “Kruisridders” in schoot van kAJ; toneel kaj

 

3

20

april 1956

KBMJ-nieuws, BJB Vivenkapelle sluit aan bij BJB Sint-Kruis, Wikingsdamesploeg

 

4

21

Mei 1956

Voorzitter Milac is Fernand Tamsin: aanleg speelpleinen bij Wezengesticht i.s.m. KAJ

 

5

22

Juni 1956

500 aanwezigen voor jeugdfeest Hulde aan Rodenbach in Ic Dien

BJB-nieuws,  aanleg sportpleinen bij wezengesticht,

 

6

400 ex)

23

 Aug 1956

(speciaal nummer,

Over Mieltje (volksfiguur Kamiel vanderstraeten) Gewestelijk ruiterfeest door BJB en VBJB, interview met Male’s wielrenner Wilfried Rotsaert. Het centrum voor Marinevorming in Sint-Kruis

 

7

24

Oktober  1956

 

 

8

25

Dec 1956

 

 

 

 

 

Geen enkel exemplaar tussen 1956 en augustus 1959

 

 

26

25 juli 1959 Gedrukt ,

Waarheen met Dosko?, interview met Albert Daenekynt (wielrenner) en Charles Clinck (accordeon)  kroniek der kerken van Sint-Kruis door René Ducyk

 

 

 

 

Geen exemplaren tussen aug 1959 en 1961

 

 

 

 

 

4

1

27

Mei 1961

Op 400 ex.

“4de jg nr 1”Nieuwe ploeg : Eric Denolf, Verduyn, Marc Callant, Emmanuel Lauwagie, woordje van nieuwe pastoor Catrysse,    

 

2?

28

augustus   1961?

Speciaal nr

Over Malekasteel, Glenn Miller,