šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Collecties -  Middenstand Sint-Kruis -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


 

 

Tijdschrift van NCMV/Middenstand Sint-Kruis

Auteur : Johan Weyts

Jaargangen 1979 tot 1992

Voor de behandelde onderwerpen, zie onderstaande tabel.   

 

jg

nr

datum

Interview met

Artikel over

1

1

Pasen  ‘79

 

Afscheid Vanderostyne NCMV;

Tent. Kunstschilder Wyns

 

2

Sinksen ‘79

Felix Janssens (toneel)

Davidsfonds, toneelleven  11de pinktserwandeltocht

 

3

Sept  ‘79

Patrick Caesstecker

Charles Janssens, 10 jaar diaclub VTB-VAB

onv

4

Dec  ‘79

Julien Schaeverbeke

Kunstkring Iris  - reünie NCMV

2

1

Pasen  ‘80

André Verhegghe

BGJG

 

2

Sinksen ‘80

Magda Cafmeyer

DOSKO – opening winkelcentrum

 

3

Sept  ‘80

Alphonce Verfaillie

Ruitersclub Sint-Hubertus

 

4

Dec  ‘80

Octaaf Cocquyt

André Depoorter

 

3

1

Pasen  ‘81

Robert Huys

Contact- en handelsbeurs

 

2

Sinksen ‘81

Marie Thérèse Meire

Dagcentrum Sint-Jan in Van Zuylen

 

3

Sept  ‘81

Gilbert Boone

 

 

4

Dec  ‘81

Joseph Burssens

Kerstverhaal Staf Weyts

4

1

Pasen  ‘82

Joseph Blanckaert

50 jaar KSA

 

2

Sinksen ‘82

Gerard Vande Vannet

50 jaar KSA

 

3

Sept  ‘82

Godelieve Casteleyn

50 jaar KSA

 

4

Dec  ‘82

Louis Dauw

Kerstverhaal Staf Weyts

5

1

Pasen  ‘83

Leon Jonckheere

75 jaar CM

 

2

Sinksen ‘83

Urbain Debree

De Onafhankelijke

 

3

Sept  ‘83

Marcel Focke

 

 

4

Dec  ‘83

Germain Geerolf

 

6

1

Pasen  ‘84

Albert Vanderostyne

DOSKO op nieuwe wegen

 

2

Sinksen ‘84

Marcel Vandille

FC Jong Male

 

3

Sept  ‘84

Henri Vandenbussche

 

 

4

Dec  ‘84

Victor Teerlynck

Kerststoet Male  + oude dorpszichten

7

1

Pasen  ‘85

Walter Jonckheere

50 jaar Mariawende

 

2

Sinksen ‘85

Michel Van Hevel

 

onv

3

Sept  ‘85

Germain Pattyn

Toneel Reynaert

8

1

April ‘86

René Duyck

Boodschap nieuwe pastoor Calmeyn

 

2

Sept ‘86

Paul Vanderschaeghe

 

 

3

Dec ‘86

Fernand Etienne

6de kerststoet   kerstverhaal F. Etienne

9

1

April ‘87

Isabelle Lateur

Tentoonstelling landelijke tot verstedelijkte gemeente en geografische kijk op Sint-Kruis

 

2

Sept ‘87

Luciananus Bockstaele

Kunst en crea Male  - kruisrelikwie

 

3

Dec ‘87

Pol Spilliaert

Jogging club Brugge

10

1

April ‘88

---

NCMV/ WGSK/ 25 jaar Mariawende-Zonnetuin

 

2

Sept ‘88

Charles De Pourcq

CMBV

 

3

Dec ‘88

Walter Bostoen

 

11

1

April ‘89

Maria De Graeve

CRM Sint-Kruis

 

2

Dec ‘89

 

Kerstverhaal Staf Weyts

12

1

April ‘90

Luc Dupon

 

 

2

Sept ‘90

 

Kermisprogramma

 

3

Dec ‘90

 

WGSK-activiteiten en wetenswaardigheden

13

1

April ‘91

 

Schuttersgilde Vrije Archiers

 

2

Sept ‘91

 

Kermisprogramma

 

3

Dec ‘91

EH Michel Hostens

 

14

1

April ‘92