šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Collecties -  Kaarten en Plannen -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Wie een of meerdere van die boeiende kaarten of plannen uit onze collectie zelf op waar formaat wil bestuderen, kan dat in ons lokaal na afspraak met onze documentatiebeheerder:  maurice.vanparys@skynet.be   

Kaarten en Plannen

inventaris kaarten heemkunde Sint-Kruis

 

Om onze kaarten,- en planneninventais te ontdekken, klik op  "Link" ( groot bestand)

Watering van de Broek

Een merkwaardige originele kaart van de Watering van de Broek was te zien tijdens de tentoonstelling "Sint-Kruis als landelijk dorp in de jaren 1800. Honderd jaar Landelijke Gilde Sint-Kruis" in september 2019. De kaart wordt ook besproken in het gelijknamige boek. Met dank aan Oostkustpolder, die eigenaar van de kaart is, kunnen geïnteresseerden die kaart op onze site  bestuderen. Je vindt er de wegen, waterlopen, woningen en hun eigenaars op terug ten noorden van de huidige Moerkerkse Steenweg anno 1840. In het boek wordt er geregeld naar verwezen.