šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Collecties -  Fonds Carlos Jansseune -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Fonds Carlos Jansseune

 

Carlos Jansseune was stichtend lid van de Werkgroep Geschiedenis van Sint-Kruis en dit tot 1995.  Zijn persoonlijk documentatie over Sint-Kruis van 1833 tot 1995, werd bij zijn overlijden door zijn broer Jooris in bewaargeving  gegeven aan de WHSK en dit volgens zijn laatste wilsbeschikking. De inventaris van deze documantatie vindt u hieronder en is te raadplegen na afspraak met de documentatiebeheerder van de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis of via contact onderaan deze site.

https://drive.google.com/file/d/0B9rO01U7N6KAcGIycng3RHRYU00/view?usp=sharing

Fotos_uit_het_Fonds_Carlos_Jansseune.pdf Originele foto's en postkaarten over Sint-Kruis. (283.5 kb)