Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Brugs Ommeland

De Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis maakt deel uit van het overkoepelende Brugs Ommeland, Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle vzw. Naast onze werkgroep zijn er nog Brugs Kokkerellen, Brugs Dialect, Erfgoed Sint-Michiels en Erfgoed Sint-Andries.

De leden van Brugs Ommeland vzw ontvangen het tijdschrift "Brugs Ommeland" met 4 nummers per jaar en 4 maal de "Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland". In 2014 o.a. wordt "het dagboek uit 1914-18 van Leon De Meulemeester, eigenaar van de "Aigle" met verdoken linken naar Sint-Kruis besproken.

Zij worden tevens uitgenodigd op het "Brugs Uurtje" in het 't Oud Handbogenhof in Baliestraat 6, Brugge, waar Bruggelingen in hun sappig dialect over een Brugs item komen spreken. De Sint-Kruise duizendpoot Nico Blontrock interviewde bv. talrijke figuren uit Sint-Kruis.

Men kan deelnemen aan wandelingen aan democratische prijzen.

Voor voordrachten wordt een bijdrage van 2 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden gevraagd.

Ook kunt U het documentatiecentrum bezoeken iedere derde zondag van de maand van 10 tot 12 uur en elke donderdagnamiddag van 14.00 tot 17.30 uur.

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage bedraagt voor België 28 euro, Europa 35 euro en buiten Europa 40 euro en dit over te maken op rekening: IBAN: BE 56 0013 3727 0288 - BIC: GEBABEBB, met vermelding: Lidmaatschap Brugs Ommeland/Kon.H.K. Maurits Van Coppenolle vzw.

De webstek van Brugs Ommeland vind je op: "http://geschiedenis.brugseverenigingen.be/"

Tevens kunt U zich inschrijven voor de maandelijkse digitale nieuwsbrief:

brugsommeland@skynet.be

Artikels over Sint-Kruis in het tijdschrift Brugs Ommeland