šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Bibliografie -  Ugent/bibliotheek -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Ugent/bibliotheek

Baert Johan, Buyck JohanInventaris van het archief van het Interneringskamp te St.Kruis (1944-51), 39 blz.

Huisman P, Van Wonterghem K, Het Obitarium van de St.Trudoabdij te Odegem, Brugge en Male 1149-2002, 251 blz.

De Scheemaecker-Windekens, Gelukwensching aen den eerweerdigen Karel Olivier, van de Soc.Jésu in de parochie van St.Kruis bij Brugge den XVII sept MDCCCLXV  1865, 7 blz.

Jonghe (de),  Basis Naval English. St.Kruis, groepering voor opleiding en training van de Zeemacht 1969, 172 pag.

Vanderpijpen Willy, De  Landbouw en de landbouwpolitiek in Leie en Scheldedepartemnt 1790-1814 (doctoraatsthesis)  

Calonne Stephane, Grafelijke memoria onder Lodewijk van Male 1364-84

Vranken Maaike, “Wie voelde zich geroepen” Onderzoek naar het bewakend personeel in het Interneringskamp Sint-Kruis 1944