šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Bibliografie -  Tijdschriften -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

tijdschriftartikels over Sint-Kruis

A.V, Sint-Kruis oud en nieuw, Biekorf, 1972/1-2
A.V. De kwezels in het Brugse stadsleven 1720, Biekorf, 1972/9-10
A.V., Nieuwjaarsbrief na Waterloo. 1816 mengelmaren, Biekorf, 1962/1
A.V., Rond het kasteel van Male. De legende van de opgesloten gravin, Biekorf, 1950/9
A.V., Sint-Kruis oud en nieuw, Biekorf, 1972/1-2
Anseeuw Jan, Archief van het Maleveld in het Stadsarchief van Brugge, Brugs Ommeland 2012/4
Anseeuw Jan, Het archief van de Besturende Commissie van het Maleveld, Archiefleven 2013/1      
Anseeuw Jan, Het archief van Sint-Kruis, Van Acker J, Biekorf, 1991/2
Ballegeer Johan, Tentoonstelling in Patio-Galerij Winkelcentrum Sint-Kruis: kunstschilder
Beernaert B., D’hondt J., Kasteel Warren, (onuitgegeven studie), Brugge, 1996.
Bogaert J.M., Pinksterpad Wandelen langst de schoonste plekjes tussen Sint-Kruis (Brugge) en Damme, Sint-Kruis, Brugs Ommeland,1988.
C.B, Pertrisiere van de graaf, Biekorf, 1965/2
Cafmeyer M. Het stadhuis van Male, in: Biekorf, 1938,
Cafmeyer M., De Gemene Weidestraat op het Sijseelse vanaf de vroege middeleeuwen, HGG, 1980
Cafmeyer M., Het grafelijk domein van Male, HGG, 1950, pp. 134-154.
Cafmeyer M., Het kasteel van Male, HGG, 1940-46, pp. 112-132.
Cafmeyer M., Het Pelderijn van Male, Biekorf, 1937, pp. 145-150.
Cafmeyer M., Male, Geschiedkundige Sprokkelingen, Brugge, 1950.
Cafmeyer M., Meulemeester J.L., Milis L. (e.a.), Male Burcht en abdij, Brugge, 1981.
Cafmeyer Magda, Als het kermis is, Biekorf 1947/10-11
Cafmeyer Magda, Damse vaart, langs de Damse vaart, 't Beertje,1957
Cafmeyer Magda, Een wandeling naar Avignon, Biekorf, 1947/4
Cafmeyer Magda, Het haras Verstraete te Sint-Kruis, Biekorf, 1966, 7-8-9-10-11
Cafmeyer Magda, Huizetjes op straat gebouwd, Biekorf, 1955/11
Cafmeyer Magda, Male-Sijsele, Van t keuneveld naar t zwijnsgat, 't Beertje, 1952
Cafmeyer Magda, Monksje de Zokee, Biekorf, 1967/5-6-7-8-11
Cafmeyer Magda, Rond het kasteel van Male. Legende en volksoverlevering, Biekorf, 1950/6
Cafmeyer Magda, St-Kruis, leerschool en spellewerkschool, 't Beertje, 1969
Cafmeyer Magda, St-Kruis-Moerkerke, Te Vijve, 't Beertje, 1958
Cafmeyer S., De bouwgeschiedenis van het kasteel van Male, 
Calmeyn R., Twee nieuwe torenklokken voor de kerk van de Kruisverheffing, De Middenstand van Sint-Kruis, 1996/1
Colenbier Eric, Declercq Pol, 25 jaar Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis, Brugs Ommeland, 2013/3
Colenbier Eric, Tentoonstelling Vlag voorop! , Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2013/6
Coornaert M., De ommeloper, het middeleeuws kadasterboek, VIII, Rond de Poldertorens,, 1966, p. 15-26.
Coornaert M., De oudste prochie in het Brugse, Rond de Poldertorens, 1976
Cornilly I., Het Davidsfonds te Sint-Kruis, De Middenstand van Sint-Kruis, 1979/2
Cornilly J., Monumentaal West-Vlaanderen Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen, deel 2 de fusiegemeente Brugge, Brugge, 2003
Cornilly Jeroen, Nieuw op de monumentenlijst: Sint-Kruis, In de Steigers, 2009/1
Crois R, Het Blauw Huus te Sinte Cruus deel I, Brugs Ommeland, 1974/2       Crois R, Het Blauw Huus te Sinte Cruus deel II, Brugs Ommeland, 1975/2
Crois R., De oevers van de Reie tussen Brugge en Damme in de 16de eeuw, XVIII, Rond de Poldertorens 1976, p. 67-72.
Danneels Brigitte, De wattman die de nazi's haatte, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2013/2
De Baets Peter, Pamelius als kapelaan van Viven 1559-1587, Rond de Poldertorens, jg 42/4
De Bruyckere G., Het kanton Damme. Een realiteit en nog meer! ... , XXIX, Rond de Poldertorens 1987, p. 239-253.
De Clerck Daniël, Kasteel De Spycker in Sint-Kruis een huis van plaisance, Brugs Ommeland, 2004/4
De Cloedt F., Nieuwbouw en restauratie in de Sint-Trudo-abdij te Male (Sint-Kruis), in: Vlaanderen, 1966, nr. 88, pp. 21-25.
De Cloedt F., Van Coppenolle M., Het grafelijk slot van Male, in: Ons Heem, 1959/60, nr. 5, pp. 169-181.
De Cuyper J., English M., De abdij van St. Trudo, van Brugge, verhuist naar het kasteel van Male, in: HGG, 1956, pp. 164-165.
De Geyter l., Kasteel van Male: ontwerpschetsen voor restauratie door architect
De Grauwe J., Chartreuse du Val-de-Grâce, in: Monasticon Belge, deel 3, West-Vlaanderen, volume 4, Luik, 1978, pp. 1191-1230.
De Grauwe J., Desmet V., Esther J., Het Kartuizerklooster binnen Brugge,Verleden en toekomst, Brugge, 1980.
De Keyser R., De steenbakkerijen langs de Damse vaart te Damme, XXIX, Rond de Poldertorens 1987, p. 254-266.
De Keyser R., Het einde van de drinkwatervoorziening te Damme, uit de vijver van Male, XVII, Rond de Poldertorens 1975, p. 193-196.
De Keyser R., Ruzie over de “Barm” te St.-Kruis en Vijve-Kapelle, Rond de Poldertorens, 1976, pp. 41-43.
De Keyser Rene, De heren van Oostkerke en het kasteel, Rond de Poldertorens, jg 14/4
De Keyser René, Spermalie, Sarepte en Zoetendale, Rond de Poldertorens, jg 27/3
De Keyzer René, Bezittingen van de Sint-Baafsabdij van Gent in het noorden van Brugge, Rond de Poldertorens, jg 01/4
De Laere Robert, George Adolphe Louis De Sloovere een groot meester, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 1989/2
De Laere Robert,Tentoonstelling 150 jaar onderwijs in Sint-Kruis, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2002/4
De Poorter A., Al de Kruispoort, Ste. Catharinapoort, Ezelpoort, Dampoort uit! Geschiedkundige uitstapjes op het einde der XVIIIe eeuw, in: Burgerwelzijn, 1933-34.
De Smet J., Een onbekende gedrukte kaart van de wateringen van de Broek en van Zuid- en Noord-over-de-Lieve, XIII, , Rond de Poldertorens, Rond de Poldertorens 1971, p. 134-136.
De Smet J., Het Noordoosten van Brugge in de militaire operarties van 1914-1918, Rond de Poldertorens, 1960, p. 6-9.
De Smet J., Van Male, over Koolkerke, naar Knokke en elders, VII, Rond de Poldertorens,1965, p. 79-89.
De Smet Jos,  De Heerlijkheid van het Maandagse, Brugs Ommeland, 1962/3
De Smet Jos, Boereveld en niet Aardappelveld , Rond de Poldertorens, jg 08/4
De Smet Jos, De bevolking van Sint-Kruis in 1748, Brugs Ommeland, 1964/3
De Smet Jos, De Heerlijkheid van het Maandagse, Brugs Ommeland, 1962/3
De Smet Jos, Het Blauwhuus te Sint-Kruis, Brugs Ommeland, 1963/1
De Smet Jos, Kerkdiefstal te Sint-Kruis in 1789, Brugs Ommeland, 1961/3
De Smet Jos, Molenaar te Sint-Kruis verdacht van sympathiseren met de vijand, 1632, Brugs Ommeland, 1965/3
De Soete Gilbert, De oorlogsjaren 1943-1945 en de bevrijding gezien door Camiel Becu
De Velter Frank, Hier spreekt men Nederlands, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2010/1
De Vos Marc, Een eigen luchthaven voor Brugge?, Biekorf, 2004/1
De Win P., Inventaris van de feodale schandpalen op Belgisch grondgebied deel 2 Provincies Oost- en West-Vlaanderen, Brussel, 1996, pp. 152-155.
De Wispelaere E, De militieloting, Brugs Ommeland, 1962/2 
Debrabandere F., Altebij, Altena en Altona, Biekorf 1979/1-2
Decleer Kris, De heide en stuifzanden van Ryckevelde: natuur met een grote N, Arsbroek, 1990
Declercq Pol, Enkele nieuwe gegevens over de herberg De Olifant - Het Gildenhuis in Sint-Kruis, Brugs Ommeland, 2012/1
Degraeve Filip, De werkgroep Heemkunde Sint-Kruis 20-Jaar!, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2007/2
Degraeve Filip, Feestmaal 20-jaar werkgroep Heemkunde Sint-Kruis, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2007/5
Degraeve Filip, In memoriam Omer Goens, Brugs Ommeland, 2006/4
Degraeve Filip, Kermistentoonstelling 2006: Sint-Kruis in den Grooten Oorlog, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2006/4
Degraeve Filip, Prijsuitreiking zoekwedstrijd WHSK-kermisexpo: Kijk eens in de kast, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2007/6
Degraeve Filip, Sint-Kruis in den Grooten Oorlog tentoonstelling, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2006/5
Degraeve Filip, Tentoonstelling in het Spoor van Karel de Stoute, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2009/2
Degraeve Filip, Tentoonstelling Sint-Kruis in oude postkaarten, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2004/5
Degraeve Filip, Tentoonstelling Sint-Kruis speelt open kaart, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2009/5
Dekeyser Margriet, De barge en de stoomboot Brugge-Sluis, XLVII Rond de Poldertorens1998, p. 146-148.
Dendooven K., Kemel Y., e.a., De kerk van de H.Kruisverheffing in Sint-Kruis  Een vroeg voorbeeld van rijpe neogotiek, Sint-Kruis, 2003
Dendooven Karel, Croquison versus Buyck omtrent de bouw van de neogotische H Kruisverheffingskerk te Sint-Kruis, Brugs Ommeland, 2000/4
Devliegher L., 25 jaar monumentenzorg in West-Vlaanderen 1950-1975, Brugge, 1975
Devos P., Brugge herwonnen schoonheid, Tielt, 1975
Dewitte A, De zeven getijden in de parochiekerk van Sint-Kruis bij Brugge in het begin van de 16de eeuw, Biekorf, 2006/3
Dewitte A, Vroegere kapelanen aan het pratorium te Male 1256, Biekorf, 2000/1
Dewitte A., Tuinbouwgrond op de Sint-Kruisparochie binnen Brugge. 1588, Biekorf, 1974, 11-12
Dewitte Alfons, Wanneer dat coemt eene ghemene of generale zeevaert, Brugs Ommeland,1999/4
Dewitte Fons, 500-jaar Vrye Archiers van Mynheere Sint-Sebastiaen te Sint-Kruis Brugge, 't Schrijverke, jg 05/7-8
Dewitte A, Viaene, Gyselen G, De lamentatie van Zeghere van Male naar het handschrift in het Brugse Stadsarchief, Biekorf       1978/3-4
Dezutter W.P, In memoriam Magda Cafmeyer 1899-1983, Brugs Ommeland, 1983/2
Dezutter W.P., Laatste koperslager overleden, Gaston Timmerman, Brugs Ommeland, 1984/4
D'hondt Jan & Geirnaert Noël, Kroniek: De cokesfabriek in Zwankendamme - Frenere 1003 - Varsenare 2003 - 150 jaar Heilig Kruisverheffing Sint-Kruis, Brugs Ommeland 2003/4
D'hondt Jan, Bedrijfsarchief Brugse vestigingen Union Cottoniére UCO, Brugs Ommeland 2012/2
D'hondt Jan, Gemeentearchief Sint-Kruis geïnventariseerd, Brugs Ommeland, 1991/4
D'hondt Jan, Negentiende eeuwse kadasterplannen Brugse rand online, Brugs Ommeland, 2011/4
D'hondt Jan, Sint-Kruis en de industrialisering van de Brugse rand tijdens de tweede helft van de 19de eeuw, Brugs Ommeland, 2010/1
Doperé F., Ubregts W., Bouwhistoriek van de poortdonjon van de burcht van Male te Sint-Kruis, in: Archeologia Mediaevalis, 1990, pp. 15-18.
Dubruqué Eddy, Perequaties Sint-Kruis, VVF-Krant Brugge, 2006/3-4-5-6
Dubruqué Eddy, Straatschouwing te St.-Kruis, VVF-Krant Brugge, 2010/4
Duyck Johan, De grafsteen van strodekker Anthonius Robrecht +1516 in Sint-Kruis, Brugs Ommeland, 2011/2
Duyck Johan, Een onbekende Poppe ontdekt in Sint-Kruis, Brugge die Scone, 2010/4
Duyck Johan, Funeraire vonsten in Sint-Kruis, Brugs Ommeland, 2012/2
Duyck Johan, Gerestaureerde grafmonumenten op het oude kerkhof in Sint-Kruis, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2013/6
Duyck Johan, Nieuwe vlag voor Sint-Kruis, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2011/5
Duyck Johan, Onbekend beeldhouwerk van de Brugse beeldhouwer Michel Poppe ontdekt en gerestaureerd, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2010/6
Duyck R., De memoriesteen van vicaris-generaal Pieter De Pauw in Sint-Kruis, Het Brugs Ommeland, 1997, pp. 176-182
Duyck R., Die Kiedricher Chorburen huldigen baronet John Sutton te Sint-Kruis, Brugse Gidsenkroniek, 1991, pp. 8-9
Duyck René, Brugse vondelingen op de binnenplaats van Gruuthuse, Brugse Gidsenkroniek, 1990/2
Duyck René, De grafsteen van de laatste Duinheer, Brugs Ommeland, 1998/3
Duyck René, Hendrik Van Den Driessche pastoor te Sint-Kruis, 't Schrijverke, jg 31/1-2        
Duyck René, Het Pelderijn van Male, Brugs Ommeland, 1981/4
Duyck René, Langs de Lege Weg, Brugse Gidsenkroniek, 1990/2
Duyck René, Philip Utenbroeke, een vergeten Sint-Kruis dichter, Brugse Gidsenkroniek, 1990/3
Duyck René, Philip Utenbroeke, een vergeten Sint-Kruise dichter, De Middenstand van Sint-Kruis, 1995/2
Duyck René, Sint-Kruis, 't Schrijverke jg 22
Duyck René, Sint-Kruise vondelingen op de binnenplaats van Gruuthuse Verbiest en Rooigem, De Middenstand van Sint-Kruis, 1995/1
E.N., Paternosterbilck mengelmaren, Biekorf, 1974/3-4
Esther J.P., De bisschopstuin van Rooigem, in: De Woonstede door de eeuwen heen, 1989, nr. 84, pp. 52-65.
Focke Charles, De familie Offhuis en het kasteel De Spycker, een aanvulling, Brugs Ommeland, 2005/2
G.G., De kruistafel of het berdelken van 't Heilig Kruis, Rond den Heerd,1887/29
Gaetan broeder, Militaire maatregelen tussen Brugge en het Zwin, van 1831-39, Rond de Poldertorens, 1959,/1-2 p.
Geirnaert Noël, De Onze-Lieve-Vrouwkapel van Male, 1680-1966, Brugs Ommeland,1982/2
Gheysens Jos, Een nieuwe parochiekerk te Male, De Middenstand van Sint-Kruis, 1992/2
Gids Brugge Guide Bruges et St.Kruis et Assebroek, Brugge, 1948, Biekorf 6/844
Bruyneel G., Status communicantium 1619 Sint-Kruis en Sint-Anna, VVF-Krant Brugge, 2005/4-5-6,  2006/1-2-3-4-5-6, 2007/1-2-3-4-5
Stalpaert H., Hofsteden – Interieur : nota’s en foto’s
Hasquin H. (red.), Gemeenten van België, Brussel, 1980
Hemeryck Aleid, Van Audenaeren Kristel, Sire, schakel en schutters, Brugs Ommeland 2012/4
Hillewaert Bieke, Sint-Kruis - Een Romeinse waterput aan de J. Delaplacestraat, Brugs Ommeland, 1999/3
Hillewaert Bieke, Sint-Kruis - Sint-Michiels - Sint-Pieters, Brugs Ommeland, 1998/3
Houthaeve Robert, Pastoor te St.-Kruis overleden, Mandeldal, 1984/12
Huismans P., De abdij van Male, in: Vlaanderen, 1973, nr. 131, 
Janssens Albert, Nog over de familie Heindricx, eigenaars van De Spycker in Sint-Kruis, Brugs Ommeland, 2006/2
Janssens de Bisthoven A., De herstelde schandpaal te Male, HGG, 1951
Janssens de Bisthoven B., De Lieve-Vrouwkapel van Male1680-1966, HGG, 1982
Jansseune Carlos & Weymeis Chris, Requiem voor een brug Gerbobrug, De Middenstand van Sint-Kruis, 1992/1
Jansseune Carlos, De diefstal van 1830 in Sint-Kruis,  Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland,1988/5
Jansseune Carlos, Een late correctie Sint-Kruis, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 1992/5
Jansseune Carlos, Kroniek van Sint-Kruis, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 1991/2
Jonckheere Paul, De heraanleg van de Moerkerkse Steenweg, De Middenstand van Sint-Kruis, 1992/2
Kemel Y., Vijf eeuwen herberg, Het Brugs Ommeland, 1998, pp. 24-37
Kemel Yvette,  Kroniek Sint-Kruis, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland 2008/1
Kemel Yvette, Bezoek aan de Sint-Trudoabdij in Male, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2012/1-6
Kemel Yvette, Een inkijk in de materiële cultuur van de herberg De Oliphant in Sint-Kruis tijdens de 17de en 18de eeuw, Brugs Ommeland, 2011/3
Kemel Yvette, Herberg De Zorge in Sint-Kruis, Brugs Ommeland,2005/2
Kemel Yvette, Het hof Beaupré, een leengoed in Sint-Kruis, Brugs Ommeland, 2006/3
Kemel Yvette, Jerome Pringier, 1878-1968, een volksfiguur, Brugs Ommeland, 2001/2
Kemel Yvette, Kent u de Werkgroep Geschiedenis Sint-Kruis?, De Middenstand van Sint-Kruis, 2001/1
Kemel Yvette, Kroniek Sint-Kruis 2004, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland 2005/2
Kemel Yvette, Kroniek van Sint-Kruis, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland 2012/1
Kemel Yvette, Rondleiding in de kerk Heilig Kruisverheffing, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2008/3
Kemel Yvette, Tentoonstelling en boek: De kerk van de Heilige Kruisverheffing, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2003/5
Kemel Yvette, Vijf eeuwen herberg het Schaak in Sint-Kruis, Brugs Ommeland, 1998/1
Kemel Yvette, Vliegmeeting op het soldatenveld in Sint-Kruis, Brugs Ommeland, 2003/3
Kemel Yvette,Tentoonstelling kermisweekend Sint-Kruis, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2010/4
Kestelijn-Sierens Mimi, 40 jaar CMBV Sint-Kruis, De Middenstand van Sint-Kruis, 1992/2
Kimpe Wifried, Een paalsteen opnieuw ontdekt, Arsbroek,1990/7
L.D.,Opgravingen in 1959, Biekorf, 1960/1
L.V.A, 500 jaar schutters te Sint-Kruis, Biekorf, 1977/7-8
L.V.A, Kapelanijen in de kerk van Sint-Kruis bij Brugge, Biekorf, 1994/1
L.V.A, Kunstenaars in 1396, Biekorf, 2011/3
L.V.A, Schapenziekte te Sint-Kruis in 1808, Biekorf, 2000/2
Lams Guido, Nog over Jerome Pringier, een volksfiguur, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2001/6
Larbuillat J., Akkerzieken in de Zwinstreek, XXX, Rond de Poldertorens 1988, p. 1-14.
Larbouillat J., Bezoek aan het kasteel van Male, Rond de Poldertorens, jg 27/2
Lowyck Walter, Petanken met de Vlaamse Toeristenbond, De Middenstand van Sint-Kruis, 1979/2     
Lowyck Walter, Tien jaar V.T.B. Diakring Sint-Kruis, De Middenstand van Sint-Kruis, 1979/3
M.C, In het huis van een fruitkoper. Sint-Kruis 1478, Biekorf    1967/1-2
M.C, Uit het rekenboek van de wagenmaker, Biekorf       1971/1-2
MC, Gebruik van lijkhuizetje, Biekorf,1952/1
Moeyaert O., 100 jaar jeugdzorg te Sint-Kruis Nieuwland, Sint-Kruis, 1986.
N.N., 40 jaar Zelfstandig ondernemen Sint-Kruis fotoreportage. De Middenstand van Sint-Kruis, 1991/3
N.N., Aanvraag tot toelatting bouwen Sint-Annakerk, uitgaande van de kerkmeesters van Sint-Kruis 14 november 1496, 't Schrijverke jg 05/4
N.N., Bekende pastoors van Sint-Kruis 1300-1578, 't Schrijverke, jg 05/4
N.N., Bemiddeling, met deze rubriek willen wij de leden ten dienste staan met vragen en antwoorden., VVF-Krant Brugge,1968/3
N.N., Calvinisme in het Brugse Vrije: 1578-1584, Biekorf, 1981/3
N.N., Dagwijzer, Rond den Heerd, 1869        
N.N., Dagwijzer, Rond den Heerd,1868
N.N., De aflaeten van het Broederschap des H.Cruys, ingestelt in de parochiaele kercke van S.Cruys buyten Brugge, Brugge, Biekorf 4/940
N.N., De Burgerwacht te Sint-Kruis, VVF-Krant Brugge, 2004/5-6
N.N., De Burgerwacht te Sint-Kruis, VVF-Krant Brugge, 2005/1
N.N., De Kartuizerpriorij 1608-1783, 't Schrijverke, jg 09/5
N.N., De Pijpweg van Male naar Damme, Biekorf,1959/4
N.N., De Spycker 20 jaar type-8 school 1974-1994, De Middenstand van Sint-Kruis, 1994/1
N.N., Eindejaarstombola NCMV Sint-Kruis fotoreportage, De Middenstand van Sint-Kruis, 1980/1      
N.N., Feestkomitee Sint-Kruis kermis 1979, De Middenstand van Sint-Kruis, 1979/3
N.N., Fusie van de wateringen, , Rond de Poldertorens 1978, p. 99.
N.N., Gerard Louagie griffier van de Keizerlijke en Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde van Sint-Kruis, De Middenstand van Sint-Kruis, 1979/3
N.N., Geschiedenis van de Brugse rand, Gezegde uit Sint-Kruis, Biekorf, 2003/2
N.N., Het jaar der minder-validen 1981, De Middenstand van Sint-Kruis, 1980/4
N.N., Het jaar van het kind 1979, De Middenstand van Sint-Kruis, 1979/1
N.N., Het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond N.C.M.V., De Middenstand van Sint-Kruis 1988/1
N.N., Het Sint-Andreaslyceum van 16 juni 1958 tot 1 september 1983, Schoolblad Sint-Andreaslyceum Brugge Sint-Kruis, 1983-1984.
N.N., Kermisprogramma Sint-Kruis 1989, De Middenstand van Sint-Kruis, 1989/1
N.N., Kermisprogramma Sint-Kruis 1990, De Middenstand van Sint-Kruis, 1990/2
N.N., Kermisprogramma Sint-Kruis 1991, De Middenstand van Sint-Kruis, 1991/2
N.N., Kermisprogramma Sint-Kruis 1992, De Middenstand van Sint-Kruis, 1992/2
N.N., Kermisprogramma Sint-Kruis 1993, De Middenstand van Sint-Kruis, 1993/2
N.N., Kontact en handelsbeurs te Sint-Kruis lijst deelnemers, De Middenstand van Sint-Kruis, 1981/1
N.N., KSA Sint-Kruis bestaat 50 jaar fotoreportage, De Middenstand van Sint-Kruis, 1982/2
N.N., Landdag 1960 te Male Sint-Kruis programma, Ons Heem, 1960/4
N.N., Male Burcht en abdij, Brugge, 1961
N.N., Male Schandpaalfeesten Feestcomité Sint-Kruis, De Middenstand van Sint-Kruis, 1987/1
N.N., Male Sint-Trudo-abdij, Izegem, 1969
N.N., Male, burcht en abdij, Biekorf,1981/4
N.N., Male, waar wij wonen, Brugge, Biekorf,1978
N.N., Malle Malefeest programma 1994, De Middenstand van Sint-Kruis, 1994/1
N.N., Malle Malefeesten programma 1992, De Middenstand van Sint-Kruis, 1992/1
N.N., Michel Bossuyt de Sint-Kruise gemeenschap is mijn tweede thuis, De Middenstand van Sint-Kruis, 2000/1
N.N., Muurschildering uit een graf te Sinte-Kruis, X., Rond den Heerd, 1874
N.N., NCMV en SAK willen prioriteit voor heraanleg Moerkerkse Steenweg te Sint-Kruis, De Middenstand van Sint-Kruis, 1991/1
N.N., Nukkerstraat, Nukkerwijk, Nukkerbrug, Roepsteen, 2007
N.N., Officieel kermisprogramma 1983, De Middenstand van Sint-Kruis, 1983/3
N.N., Oudheidkundige opdravingen te Sint-Kruis (bij Brugge), Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 1948
N.N., Over parochieregisters, in aansluiting van de vorige voordracht van 20 maart 1969, VVF-Krant Brugge, 1969/8
N.N., Patrick Caestecker, De Middenstand van Sint-Kruis, 1979/3
N.N., Priesterlijke benoemingen, Fragmenta, 1889/3
N.N., Priesterlijke benoemingen, Fragmenta, 1891/11-12
N.N., Priesterlijke benoemingen, Fragmenta,1891/1-2
N.N., Primeur voor Vlaanderen C.T.O. De Prêtre richt rolwagencetrum op, De Middenstand van Sint-Kruis, 1991/1
N.N., Programma Sint-Kruis kermis 1987, De Middenstand van Sint-Kruis, 1987/2
N.N., Programma Sint-Kruis kermis 2000, De Middenstand van Sint-Kruis, 2000/1
N.N., Sint-Kruis kermis Summer End Festival 2001, De Middenstand van Sint-Kruis, 2001/1      
N.N., Sint-Kruiskermis programma 1995, De Middenstand van Sint-Kruis, 1995/1
N.N., Sint-Kruiskermis programma 1996, De Middenstand van Sint-Kruis, 1996/2
N.N., Sint-Kruiskermis programma 1997, De Middenstand van Sint-Kruis, 1997/1
N.N., Sint-Trudo abdij, schrijn van schoonheid, burcht van vroomheid, Tielt, s.d.
N.N., Slager Luc Taets in cohesie met vader Marc, De Middenstand van Sint-Kruis, 2009/1
N.N.,Deelnemers aan de Eindejaarstombola Sint-Kruis, De Middenstand van Sint-Kruis,1983/84/86/87
N.N.,Deelnemers aan de kontaktbeurs, De Middenstand van Sint-Kruis,1984/1
N.N.,Diefstal in de kerk, aangifte Sint-Kruis, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 1991/6
Penninck J., Het gebeurde in 1967 te Assebroek, Sint-Andries, Sint-Kruis 1967
Penninck J., Het Brugse Ommeland omstreeks 1870, Brugs Ommeland, 1962/3
Penninck J., Park en Heerlijkheid Male, Brugs Ommeland, 1962/4
Rau J., De Brugse randgemeenten in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1978
Rau J., De Brugse octrooihuisjes, Brugge die Scone,2009/2
Rau J., IJskelders in de Brugse deelgemeenten Assebroek, Koolkerke, Sint-Andries en Sint-Kruis, Brugs Ommeland, 2008/4
Rau J., Pieter Leyts en het Oude Zothuis, Brugs Ommeland 2001/3
Riemaeker G., 25-jarig bestaan Met Cercle naar de top, De Middenstand van Sint-Kruis, 1992/2
Rogissart G., Parochie Sint-Franciscus: 25 jaar jong, De Middenstand van Sint-Kruis,1996/1      
Roose F., Rougier Vandenbroele, molenaar te Vijve-kapelle, XI, Rond de Poldertorens,1969, p. 144-147.
Rotsaert J., Molenaars in de schaduw van de poldertorens, uit de genealogie Cattoor, Rond de Poldertorens, jg 14/1
Rotsaert K., Franse religieuzen op het kasteel Warren te Sint-Kruis, Brugs Ommeland, 2008/4
Rotsaert R., De speurtocht naar een muzikant,  Archiefleven, 2010/4-5
Ryckaert Marc, Brugs Ommeland, 1987/4
Ryckaert Marc, Geschiedenis van de Brugse rand, Brugs Ommeland, 1987/4
Ryckaert Marc, Het stadsarchief in 1990, Brugs Ommeland, 1992/4
Ryckaert Marc, Nieuw op de monumentenlijst: Sint-Kruis Male kasteel, pelderijn en dorpszicht, In de Steigers, 1996/2
Scholtens H.J.J., Het kartuizerklooster Dal van graciën buiten Brugge, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge,1940-1946
Schotte P., Sint-Kruis, Brugse Gidsenkroniek, 1993, pp. 67-69
Schouteet A., De straatnamen van Brugge oorsprong en betekenis, Brugge, 1977
Schouteet A., Oudheidkundige opgravingen te Sint-Kruis (bij Brugge), HGG, 1948, pp. 182-184.
Soete Gerard, Mensen van bij ons: Fernand en Marie-Louise Tamsin-Bisschop, De Middenstand van Sint-Kruis, 1996/1
Soete Gerard, Mensen van bij ons: Gaston en Maria Focke-Kerckaert,
Soete Gerard, Mensen van bij ons: Joseph Vander Stock, De Middenstand van Sint-Kruis, 1997/1     
Soete Gerard, Sint-Trudo grafelijke burcht en abdij Male, De Middenstand van Sint-Kruis, 1996/2      
Soete Gerard, Sterren aan onze Sint-Kruise hemel: Josip Weber en Dirk Medved, De Middenstand van Sint-Kruis, 1994/1
Stadsbestuur Brugge, Vooruitzichten voor het Brugs Ommeland, Assebroek; Sint-Andries; Sint-Kruis; Sint-Michiels, Brugs Ommeland,1972/1
Stalpaert Hervé, Bedevaartvaantjes van hier en elders, Biekorf, 1969/7-8
Streuve R., De voorhistorische vondsen [sic] in de streek, in: Bos en Beverveld, 1966, pp. 43-44
Tanghe G., Beschryving van Sint-Kruis, Brugge, 1856
Van Biervliet L., Reddingsoperatie kerkhof Sint-Kruis, Kontaktblad van de Gidsenbond van Brugge en West-Vlaanderen, 1996, pp. 137-138.
Van Biervliet L., Bij 350 jaar Ingels clooster, gheseyd Nasaret Mary More priorin in beroerde tijden 1766-1807, Biekorf, 1979/7-8
Van Biervliet L., Michelangelo bedreigd, Brugge die Scone, 2011/3
van Caloen J., Triumphe van het heilig kruise Christi Jesu, dat is de geschiedenis van de vier kruisreliquien, Brugge, 1871
Van Cleven J., Twee neogotische graftekens onder invloed van A.W.N. Pugin op de begraafplaats van Sint-Kruis-Brugge, in: Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, 1981-1984, pp. 45-58
Van de Walle P., Le collier de la gilde des francs-archers de Marie-Thérèse d'Autriche de Ste-Croix-lez-Bruges, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 1912
Van Den Abeele Andries, Burgemeester Jules de Bie, een eratum, Brugs Ommeland, 2012/1
Van den Abeele Andries, Burgemeesters en schepenen in de Brugse agglomeratie tijdens de Tweede Wereldoorlog, Brugs Ommeland, 2001/3
Van den Abeele Andries, De twaalf burgemeesters van Sint-Kruis van 1792 tot 1970, Brugs Ommeland, 2011/4
Van den Abeele Andries, Petronilla van Outryve een geëmancipeerde vrouw in de 18de eeuw, 1748-1814, Brugs Ommeland, 2003/2
Van den Abeele Andries, Valentin Jacoby, Burgemeester van Sint-Kruis 1806-1811, Brugs Ommeland, 1992,1/2
Van Den Bossche H., Chinese tuinpaviljoens, in: Monumenten en Landschappen, 1991, nr. 5, pp. 20-23.
Van Den Heuvel J.G.M, Vicaris Pieter Jacob De Pauw door Napoleon tot bisschop van s-Hertogenbosch benoemd, Brugs Ommeland,1992/4
Van den Neste R., Herbergen te Vivenkapelle en Moerkerke, XXII, Rond de Poldertorens 1980, p. 35-38.
Vancoppenolle Dirk     , Het gebeurde in 1967 te Assebroek, Sint-Andries, Sint-Kruis 1967, Brugs Ommeland, 1967/4<
Vancoppenolle Dirk, Het gebeurde in 1973 jan- maart, Brugge; Snellegem; Sint-Andries; Sint-Kruis; Varsenare,Brugs Ommeland,1973/2
Vancoppenolle Dirk, Kroniek van het Ommeland 1971, Brugs Ommeland, 1972/1
Vancoppenolle Dirk, Kroniek van het Ommeland in 1969 te Varsenare, Assebroek, Sint-Andries, Sint-Kruis, Sint-Michiels, Brugs Ommeland, 1969/4
Vancoppenolle Dirk, Kroniek: het gebeurde te Sint-Andries, Assebroek, Sint-Kruis, Varsenare, Sint-Michiels 1965-1966, Brugs Ommeland, 1966/4
Vancoppenolle Ewald Sint-Kruis, Droom en Werkelijkheid tentoonstelling, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 1988/12
Vancoppenolle Ewald, Bezoek aan de tentoonstelling en kerk van Sint-Kruis, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2003/5
Vancoppenolle Ewald, Herbergen in Sint-Kruis en Vivenkapelle, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2012/1
Vancoppenolle Ewald, In memoriam Albert Vermeulen, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland,1998/5
Vancoppenolle Ewald, Kastelenwandeling in Sint-Kruis, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 1998/6
Vancoppenolle Ewald, Ommeloper van de Wateringe van den Brouke, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2004/5
Vancoppenolle Ewald, Tentoonstelling Herbergen in Sint-Kruis, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2011/5
Vancoppenolle Ewald, Tentoonstelling Het toneelleven in Sint-Kruis, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 1998/8
Vancoppenolle Ewald, Tentoonstelling Sint-Kruis anno 1900, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2000/5
Vancoppenolle Ewald, Tentoonstelling Sint-Kruis tijdens de Tweede Wereldoorlog, Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland 1996/9
Vandamme Ludo, Herbergen in kaart brengen, Biekorf, 2011/4
Vandemeulebroucke J, De eerste jaren van de Kartuis Genadedal te Sint-Kruis 1318-1324, Biekorf, 1967/7-8
Vandemeulebroucke J., De kartuis “Genadedal” te Sint-Kruis bij Brugge, (onuitgegeven licentiaatsverhandeling) Leuven, 1965
Vandenberghe R., De Pijpweg en de middeleeuwse waterleiding van Male naar Damme, overdruk uit: Overheidszorg voor Drinkwater, Vlaanderen, Gent, 1958.
Vandenberghe R., De Pijpweg van Male naar Damme, Biekorf, 1959, pp. 123-124
Vandenberghe Stéphane, De wijnkelder van bisschop HJ van Susteren, Brugs Ommeland, 1986/1-2
Vandenbussche R., Een bijdrage tot de geschiedenis van het Collège communale

Verhulst, A., Middeleeuwse inpolderingen en bedijkingen van het Zwin, Rond de Poldertorens,1960, p. 21-23.