šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Bibliografie -  Scripties Ugent -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Scripties Ugent

Cappelle Charlotte, Interstedelijke conflicten in de Bourgondisch-Habsburgse periode : een machtsstrijd tussen Brugge en haar voorhaven Sluis met economische drijfveren, Gent  2005

Chevalier Jonathan, Studie van de demografische, economische en gezinssociologische componenten van een plattenlandsstreek, het arrondissement Brugge aan het begin van de negentiende eeuw, Gent 2003

De Clercq Sharon, Het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog te Brugge en omstreken, Gent 2007.

De Vos Marc, De landbouw in het arrondissement Brugge (1880-1930), RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Sectie geschiedenis, 1982.

Depestele Nele, De stadswachten van Brugge, Gent 2005.

Dewitte Joke, Volkskultuur te Brugge tijdens de 2e helft van de 17e eeuw op basis van de rare geschriften van Jacques Inbona, Gent 1981.

Genealogie van de familie Spanoghe, opgemaakt ten behoeve van het proces tussen de erfgenamen van Isabelle Claesman, baronesse van Male [manuscript] Leeszaal consultatie Ugent BIB G011062

Molleman René,  Bijdrage tot de studie der Brugse kopers van nationale goederen in het arrondissement Brugge : deel II: bijlagen, Gent 1958

Nolet Charles,  Male, précédé une préface, par le baron Frédéric de Reiffenberg, fils.

Nowé Rita, Begrafenisrituelen te Brugge (1670-1820) : statistische studie over de testamentaire beschikking, Gent 1980.

Timmerman Jorg, Brugse Haveninfrastructuur in 18°eeuw, 1700-1790