šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Bibliografie -  Publicaties over Sint-Kruis -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Buurtwegen in Sint-Kruis

De geheimen van Sint-Kruis, ontsluierd via de oude  buurtwegen 
Delanote Otmar, Brugge 2006.

Filip Degraeve schreef over het werk:

"In 2006 schreef Sint­-Kruizenaar Otmar Delanote een eindwerk in het kader van de gidsenopleiding die hij volgde bij de Koninklijke Gidsenbond Brugge en West­Vlaanderen. Het viel de Werkgroep Heemkunde Sint­-Kruis onmiddellijk op hoe origineel en degelijk dit (onuitgegeven) werkstuk werd opgesteld.
De auteur verhaalt de rijke en interessante geschiedenis van een van Brugges grootste randgemeenten vanuit de oude buurtwegen die Sint­-Kruis doorkruisen. Daaraan gekoppeld stippelde hij een wandel-­ en fietsroute uit die u in 5 trajecten doorheen de gemeente leidt. Het eindwerk is grondig gedocumenteerd, verlucht met vele kleurenfoto’s en kaarten en staat bol van verrassende anekdotes en leuke weetjes."

U kunt het volledig werk van Otmar Delanote lezen via onderstaande link.
http://users.skynet.be/fc140012/pdfbestanden/GESCHIEDENIS%20OUDE%20BUURTWEGEN%20SINT-KRUIS2.pdf


publicaties over sint-Kruis

Veel auteurs schreven over Sint-Kruis. De meeste van die publicaties bevinden zich in onze WHSK-bibliotheek. Je kunt ze indien gewenst ter plaatse raadplegen na afspraak:

Anseeuw Henk, e.a. Brugse Bierhistories. 25 jaar 't Hamerken, Brugge 2013.

Beernaert B, Brugge natuurlijk, natuurparken in Brugge rand, Brugge 2011.

Beernaert B., e.a. Binnen en Buiten; Winter-en zomerverblijven van de Brugse elite vanaf de late middeleeuwen, Brugge 2007.

Bisschop, C. Meer dan boer alleen. Een geschiedenis van de Landeljke Gilden, 1950-1990. Leuven, 2015. (met veel info over de afdeling van Vivenkapelle).

Bossuyt R., t Blaeuwe Casteel of Laurocorinthus in Sint-Kruis, Brugge 2006, scriptie gidsenkring.

Bruynseraede R., Krijgsgasthuizen te Brugge, Brugge 2001.

Bruynseraede R., Kriegslazarette in Brugge, Brugge 2003.

Cafmeyer, M.  Sint-Kruis oud en nieuw. Sint-Kruis, 1970.

Callewaert D., e.a. 150 jaar onderwijs in Sint-Kruis, Sint-Kruis, WHSK, 2002.

Callewaert, D. en Smolders, W. Zwijg en eet je bord leeg. Hoe men het bord vol kreeg in Sint-Kruis 1945-1970. Sint-Kruis,2015.

Callewaert D.  Langs de Maalse Steenweg, 2018.

Callewaert D., Langs de Moerkerkse Steenweg, 2020.

Colenbier E., Ebbe en Vloed van een Katholieke Studentenbond 1932 - 1963, Kerkhistorische en ideologische studie over de KSA-bond Rooyghem in SInt-Kruis. Universiteitsthesis, Leuven 1983.

Colenbier E., Dhooghe, M., Duyck, J. e.a.. Vlag voorop! Vlaggen en hun verenigingen uit Sint-Kruis, Male en Vivenkapelle. WHSK, Sint-Kruis 2017. 

Colenbier E., Kruisrelieken in Dordrecht, Middelburg en het Brugse (1420-2020), 2020, uitgegeven door Brugs Ommeland.

Couwenberg, J., Door Sneeuw en Vorst Sint-Kruis 1920 - 2003 (Handboogmaatschappij liggende pers), WHSK, 2009.

Danneels, B., De wattman die de nazi's haatte, Beernem 2013.

De Bruyne H., 100 jaar Minnewater 1892 - 1992 (fotokopie), Brugge 1992.

De Clerck K., In dienst van het Stedelijk en Gemeentelijk Lager Onderwijs. Herinneringen van gewezen leerkrachten uit het Brugse, Gent 1988.

De Mulder L., De Oude St.-Annawijk te Brugge, Brugge 1978

Dendooven, K., Colenbier E., Kemel Y, e.a. De Kerk van de H. Kruisverheffing in Sint-Kruis. Een vroeg voorbeeld van rijpe neogotiek. Sint-Kruis 2003.

De Schuyter L., Kasteelpark Rooigem door de eeuwen heen. Van bisschopsverblijf tot hedendaagse residentiële bestemming, Brugge 2007.

De Visch L., De evolutie van de Brugse rand: de ontwikkeling van de gemeente Sint-Kruis 1919 - 1971, Gent 2004.

De Vos D., e.a. Koetsen in het Brugse stadsbeeld Brugge 1970.

De Wolf K,. Een Brugse Kerst met Karel De Wolf, Brugge 1983.

Declercq P., Het Prieel Vanden Hoghelande, WHSK, Sint-Kruis 2009.

Declercq P., Sint-Kruis in den Grooten Oorlog, WHSK, Sint-Kruis 2006.

Declercq P., Van Zevensterre tot Blauwe Zaal, WHSK, St.Kruis 2007.

Degraeve F., De Gezinsbond thuis in Sint-Kruis. Historiek van 80 jaar Gezinsbond Sint-Kruis (1929 - 2009), WHSK, Sint-Kruis 2009.

Degrande V., Bibliografie van de Eerste Wereldoorlog tot 1986 (geannoteerde inventaris van de W.-Vl. heemkundige tijdschriften), Roeselare 1987.

Deklerck N., De Sint-Trudoabdij te Brugge 1584 - 1796, Sint-Kruis 1998.

Delanote O., De geheimen van Sint-Kruis ontsluierd via de oude buurtwegen, Brugge 2006.

Demeyere L., e.a. De West-Vlaamse gewesten, ruimtelijke ordening Brussel 1968.

Dombrecht O., Dertien bittere jaren 1933-1945, Erpe 1999.

Demuynck B,. Hulpmiddelen met een geschiedenis 1800-1985 Doven- en Blindeninstituut Spermalie Brugge, Brugge 2009.

Dendooven K., De dodenstad (in reeks 'Brugge van toen en nu'), Amsterdam 2007.

Dendooven L., (red.) Dit is West-Vlaanderen Steden - Gemeenten - Bevolking, Sint-Andries 1962.

Deneckere B., Luchtoorlog boven West-Vlaanderen 1914 - 1918, Kortrijk 1998.

Depreeuw A., Ons Tuintje. Historiek 1965 - 1998, Brugge 2004.

Devos M., Bouwlandtermen in de Vlaamse dialecten, spreidings- en betekenisgeschiedenis, Tongeren 1991.

Dewindt G., 50 jaar Sint-Andreaslyceum Sint-Kruis, Sint-Kruis 2008.

Dewitte F., 500 jaar Vrije archiers van mynheere Sint-Sebastiaan te St.-Kruis bij Brugge,  Brugge 1975.

D'hondt J., e.a. Chamberlain en Brugge in 1938, Brugge 1990.

D'hondt J., e.a. De eerste 1 meiviering te Brugge. Van een mislukte poging in 1891 tot de eerste optocht in 1898 (overdruk uit Soc.d'Emul. Brugge 1991).

D'hondt J., e.a. Inventaris van het archief van Assebroek 1794 - 1970, Brugge 1998.

D'hondt J., e.a. Veelvuldige Chinese Gezichten (China-belangstelling in Brugge in de 18de en 19de eeuw), Brugge 2006.

D'hondt J., e.a. VVKSM Don Bosco. 50 Jaar Scoutswerking te St.-Kruis, Sint-Kruis 1995.

D'hondt J., Geirnaert N. Inventaris van het archief van St.-Kruis 1794 - 1971, Brugge 1990.

Dhoore M., Focke C. Sint-Kruis in de Brugse Paallanden, WHSK, Sint-Kruis 2009.

Dhoore M., Weyts D. Ommeloper van de Wateringe Van den Brouck, WHSK, Sint-Kruis 2004.

Dhoore, M. & Declercq, P. Ommeloper van de heerlijkheid Sijsele in de parochie Sint-Kruis, WHSK, Sint-Kruis, 2015.

Duyck, R. Sint-Kruis geschiedenis van de Brugse Rand, 1987.

Geers L., Van Poucke G. Sluizen en militaire versterkingen in de vergeten Frontstreek (= Zwinstreek), Brugge 1989.

Geirnaert N., e.a. Brugge door de lens 1900 - 1918. Foto's en fotgrafen, Brugge 1993.

Geirnaert N.,Adornes en Jeruzalem. Internationaal leven in het 15de en 16de eeuwse Brugge, Brugge 1983.

Geschied- en Heemk. Kring Vivenkapelle Stratenboek Vivenkapelle, Viven 2012.

Goetghebeur W., Spermalie, één grote familie, Tielt 1984. (+ tentoonstellingscatalogus)

Herremans C., K.V. Rust Roest 100 jaar, Brugge 2011.

Huismans P., Van Wonterghem K. Het Orbitarium van de Sint-Trudoabdij te Odegem, Brugge en Male 1149-2002, Sint-Kruis 2002.

Jamees A,. Brugse Poorters, deel 1: 1281-1417, Handzame 1974.

Jamees A.,Brugse Poorters, deel 2,1: 1418-1478, Handzame 1980.

Jamees A,. Brugse Poorters, deel 2,2: 1418-1478, Handzame 1980.

Janssens de Bisthoven A., Akwarellen van August de Peellaert 1793 - 1876, Brugge 1975.

Janssens de Bisthoven A., Catalogus van de Brugse Stadsgezichten (schilderijen 17de - 20ste eeuw), Brugge 1977.

Jansseune C., In wel en wee: historiek Toneelgezelschap Reynaert, Brugge 1973.

Kemel Y. Cocquyt - Kerckhof St.-Kruis, Brugge 1998.

Kemel Y., Kroniek Sint-Kruis 2000, WHSK Sint-Kruis 2001.

Kemel Y., Kroniek Sint-Kruis 2001, WHSK 2002.

Kemel Y., Kroniek Sint-Kruis 2002, WHSK 2003.

Kemel Y., Kroniek Sint-Kruis 2003, WHSK 2004.

Kemel Y., Kroniek Sint-Kruis 2004, Brugge 2005.

Kemel Y., Kroniek Sint-Kruis 2005, Brugge 2006.

Kemel Y., Kroniek Sint-Kruis 2006, Brugge 2008.

Kemel Y., Kroniek Sint-Kruis 2007, Brugge 2008.

Kemel Y., Kroniek Sint-Kruis 2008, Brugge 2009.

Kemel Y., Kroniek Sint-Kruis 2009, Brugge 2010.

Kemel Y., Kroniek Sint-Kruis 2010, Brugge 2011.

Kemel Y., Kroniek Sint-Kruis 2011, Brugge 2012.

Kuyken E., e.a. Biologische waarderingskaart van Belgie, Brussel 1986.

Loncin J., Geheime Routes en netwerken. Joodse kinderen op de vlucht voor de holocaust, Leuven 2003.

Meulemeester J.L., De vrome stad (in reeks: 'Brugge van toen en nu'), Amsterdam 2006.

JKOTMillis M, Male burcht en abdij. Brugge, 1981.

Moeyaert O., 100 jaar Jeugdzorg te St.-Kruis Nieuwland, Sint-Kruis1986.

Monteyne T., en Tetaert C. KTK "In 't Vrije", Brugge 2005.

N.N., 50 jaar Archief en Museum van het Vlaamse Cultuurleven Antwerpen 1984.

N.N., Album Archivaris Jos De Smet, Brugge 1964.

N.N., Asjemenou, door de leerlingen van het 6de leerjaar Sint-Kruis 1998.

N.N., Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris St.-Kruis Brugge 2005.

N.N., Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen; Oostkerke, Sijsele, Vivenkapelle Brugge 2005.

N.N., Bouwen door de eeuwen heen. Stad Brugge 18NB Noord Brugge 2004.

N.N., Fotografische inventaris van de kantons Brugge Antwerpen 1965.

N.N., Fragmenta: Geschiedenis van steden en dorpen, een heruitgave: 1886-'87, 1887-'88, 1988-'89, 1890 en 1891 s.l. s.d.

N.N., Gids voor Brugge en St.-Kruis en Assebroek anno 1948,  Brugge 1948.

N.N., Handels- en Nijverheidsgids 1975-'79 Brugge en Noorden van West-Vlaanderen s.l. 1979

N.N., Histoire du 4 Regiment de Ligne pendant 1914-'18.

N.N., Instituut Mariawende - OLV College 1971 - 1981 "De Zolder", Brugge 1981.

N.N.,Inventaris van traditionele houtkanten, deel 1: houtkanten, Brugge 2006.

N.N., Inventaris van traditionele houtkanten, deel 2: hagen, Brugge 2006.

N.N., Inventaris van traditionele houtkanten, deel 3: bomenrijen, Brugge 2006.

N.N., Inventaris van traditionele houtkanten, deel 4: knotbomen, Brugge 2006.

N.N., Inventaris van traditionele houtkanten, deel 5: solitaire bomen en struiken, Brugge 2006.

N.N., Lucien Bockstaele, liber amicorum, Brugge 1988.

N.N., Male, mensen zoeken God Sint-Kruis 1998.

N.N., Mijn School "De Spijcker" 1974-1994, Sint-Kruis s.d.

N.N., Structuurplan van Brugge Brugge 1976.

N.N., West-Vlaanderen, West-Vlaamse kunstenaars, nr. 73,Tielt 1964.

N.N., Achter Brugse Muren. Op zoek naar materiële cultuur in Brugge, 1500-1800 (Leven in Oude Huizen VIII), Brugge 2014.

N.N., Bulletin Communal de la ville de Bruges. 1840 t.e.m. 1878, Brugge s.d.

N.N., De terechtstellingen te Brugge onder de Duitse bezetting door een ooggetuige Brugge.

N.N., Gemeentelijk milieubeleidsplan. Stad Brugge 2000-2004, Brugge 2004.

N.N., Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek 1870-1930, Delft 1930

Scheers S.,Numismatiek en Archeologie in West-Vlaanderen, Brugge 1991

Pieters H., e.a. K.S.A.-Rooyghem 70 jaar jong!, Sint-Kruis 2002.

Rondas J., Declercq R., Lucrèce Vanbillemont, terechtgesteld in Brugge, Kortrijk 2001.

Rondas J., Ravyts K. Het Brugse 1940-45, deel 1: collaboratie en verzet, Kortrijk 2000.

Rondas J., Ravyts K., Het Brugse 1940-45, deel 2: bevrijding en straatterreur, Kortrijk 2000.

Rondas J., Ravyts K., Het Brugse 1940-45, deel 3a: het interneringskamp Sint-Kruis (ICSK), Kortrijk 2000.

Rondas J., Ravyts, K., Het Brugse 1940-45, deel 3b: het interneringskamp Sint-Kruis (ICSK), Kortrijk 2000.

Roose, B., De Brugse Kartuizen, Brugge 1996.

Ryffranck, J.B., Gedichten Sint-Kruis, 1982.

Saelens, P. en Martine Mensaert, Van je toegewijde zus, Cécile. Brieven over-leven tijdens de Groote Oorlog 1914-1918, Damme 2013.

Schellekens F., Verjaardagskalender: thema Damse kerken, Damme 2006.

Schouteet A., De straatnamen van Brugge, Brugge 1977.

Soens T., De spade in de dijk: Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1590), Gent 2003.

Taelman J., Munten en penningen in Vlaanderen, Brugge 1982.

Tamsin F., Fernand Tamsin: de reis om mijn wereld in 80 vragen (1928 - 2008), Sint-Kruis 2008.

Tamsin F., Sint-Kruis groeit, welkomgids, Sint-Kruis 1964.

Tanghe G.F., Beschrijving van Sint-Kruis (originieel), Brugge 1856.

Van Caloen J., Triumphe vh. Heilig Kruise Christi Jesu. De geschiedenis der 4 Kruisreliquien, Brugge 1871.

Van de Catsyne M., Postmerken van Sint-Kruis, etc., Oostende 1981.

Van de Velde C., Steinmetzkabinet. Catalogus van de tekeningen 1, Brugge 1984.

Van de Velde C., Steinmetzkabinet. Catalogus van de tekeningen 2, Brugge 1984.

Van den Abeele D., Andries van den Bogaerde, Brugge 2002.

Van Hoorickx N., Familieboek Hoorickx - Van Hooryckx Sint-Kruis 1997.

Van Loocke M., De mens- en werelvisie van het Verdinaso, Gent 1987.

Van Maele C., Kristalstructuren (poëziebundel), Sint-Kruis 1991.

Van Poucke G., Archiefbeelden Damme, Stroud (GB) 2002.

Van Speybrouck A., Eigennamen van de verschillende gedaanten - Brugs Schependom XVII eeuw, Brugge 1888.

Van Wonterghem K., Monasticon Belge, Abbaye de St.Trond à Odegem, Bruges et Male, Luik 1978.

Vandamme L., e.a. De Cleene Veronycke, Brugge,1963.

Vandamme L., Rosenhoj, J. Brugge, diamantstad. Diamanthandel en diamantnijverheid in Brugge in de 19de en de 20ste eeuw, Brugge 1993.

Vandamme, L. Colenbier, E., Martens J. e.a.  Sint-Kruis een landelijk dorp in de jaren 1800. Een uitgave n.a.v. Honderd jaar Landelijke Gilde Sint-Kruis. WHSK, Sint-Kruis, 2018.

Bossuyt, R., Colenbier, E., D'hondt J., Ramandt, A, Vandamme, e.a..,  e.a. Omwalde hoeves in Sint-Kruis.Tentoonstellingsbrochure, Kermis 2017. WHSK, SInt-Kruis 2017.

Vandamme P., Jachtwachter doodt wildstroper in Sint-Kruis 1913 - Feiten en rechtszaak, Sint-Kruis 2011.

Vanden Berghe Y., e.a. La vie culturelle dans nos provinces au XVIII° siècle dans la Flandre Occidentale, Brussel 1983.

Vandendorpe A., Restaureren / Renoveren, Brugge 1994.

Vandermoere V., 500 jaar Van der Moere. Brugge-Brugge of terug van weggeweest, Brugge 2004.

Vandermoere V., Genealogie familie Van der Moere, Brugge 2012.

Vanneste O., e.a. Het Arrondissement Brugge, regionaal economische studie Brugge 1961.

Vanneste S., Als de eiken van Rooigem en de Bisschopsdreef konden vertellen…, Brugge 2000.

Vannieuwenhuyse J., In kaart gebracht, beheer der buurtwegen 1800 - heden, Brugge 2006.

Vermeire M., Geschiedkundige schets van West-Vlaanderens landbouw 1885-1935, Brugge 1935.

Vlaeminck G., Pastorieën en pastoorswoningen te Brugge 1802 – 1914, Gent 2009.

Weyns J., e.a. Album Albert Schouteet, Brugge 1973.

Weyts D., Herbergen in Sint-Kruis Male en Vivenkapelle. Sint-Kruis 2011.

Weyts J., In het spoor van Karel de Stoute, 550 jaar handbooschuttersgilde Sint-Sebastiaan, Sint-Kruis 2009.

Weyts J., Mensen van bij ons, Sint-Kruis 1991.

Zwartjes L., Sint-Kruis: van landelijke tot verstedelijkte gemeente, Leuven 1986.