Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Boeken

De geheimen van Sint-Kruis, ontsluierd via de oude  buurtwegen 
Delanote Otmar, Brugge 2006.

Filip Degraeve schreef over het werk:

"In 2006 schreef Sint­-Kruizenaar Otmar Delanote een eindwerk in het kader van de gidsenopleiding die hij volgde bij de Koninklijke Gidsenbond Brugge en West­Vlaanderen. Het viel de Werkgroep Heemkunde Sint­-Kruis onmiddellijk op hoe origineel en degelijk dit (onuitgegeven) werkstuk werd opgesteld.
De auteur verhaalt de rijke en interessante geschiedenis van een van Brugges grootste randgemeenten vanuit de oude buurtwegen die Sint­-Kruis doorkruisen. Daaraan gekoppeld stippelde hij een wandel-­ en fietsroute uit die u in 5 trajecten doorheen de gemeente leidt. Het eindwerk is grondig gedocumenteerd, verlucht met vele kleurenfoto’s en kaarten en staat bol van verrassende anekdotes en leuke weetjes."

U kunt het volledig werk van Otmar Delanote lezen via onderstaande link.
http://users.skynet.be/fc140012/pdfbestanden/GESCHIEDENIS%20OUDE%20BUURTWEGEN%20SINT-KRUIS2.pdf


Ook deze auteurs schreven over Sint-Kruis :

Anseeuw Henk, e.a. Brugse Bierhistories. 25 jaar 'T Hamerken, Brugge 2013
Beernaert B, Brugge natuurlijk, natuurparken in Brugge rand, Brugge 2011
Beernaert B., e.a. Binnen en Buiten; Winter-en zomerverblijven van de Brugse elite vanaf de late middeleeuwen, Brugge 2007
Bossuyt R., Het Blauw-Kasteeldomein in Sint-Kruis, Sint-Kruis 2009
Bossuyt R., tBlaeuwe Casteel of Laurocorinthus in Sint-Kruis, Brugge 2006
Bruynseraede R., Kriegslazarette in Brugge, Brugge 2003
Bruynseraede R., Krijgsgasthuizen te Brugge, Brugge 2001
Callewaert D., e.a. 150 jaar onderwijs in Sint-Kruis, Sint-Kruis 2002
Colenbier E., Ebbe en Vloed van een Katholieke Studentenbond 1932 - 1963, Leuven 1983
Colenbier E., e.a. De Kerk van de H. Kruisverheffing in Sint-Kruis. Een vroeg voorbeeld van rijpe neogotiek., Sint-Kruis 2003
Couwenberg, J., Door Sneeuw en Vorst Sint-Kruis 1920 - 2003 (Handboogmaatschappij liggende pers), Sint-Kruis 2009
Danneels, B., De wattman die de nazi's haatte, Beernem 2013
De Bruyne H., 100 jaar Minnewater 1892 - 1992 (fotokopie), Brugge 1992
De Clerck K., In dienst van het Stedelijk en Gemeentelijk Lager Onderwijs. Herinneringen van gewezen leerkrachten uit het Brugse, Gent 1988
De Mulder L., De Oude St.-Annawijk te Brugge, Brugge 1978
De Schuyter L., Kasteelpark Rooigem door de eeuwen heen. Van bisschopsverblijf tot hedendaagse residentiële bestemming, Brugge 2007
De Visch L., De evolutie van de Brugse rand: de ontwikkeling van de gemeente Sint-Kruis 1919 - 1971, Gent 2004
De Vos D., e.a. Koetsen in het Brugse stadsbeeld Brugge 1970
De Wolf K,. Een Brugse Kerst met Karel De Wolf, Brugge 1983
Declercq P., Het Prieel Vanden Hoghelande, Sint-Kruis 2009
Declercq P., Sint-Kruis in den Grooten Oorlog, Sint-Kruis 2006
Declercq P., Van Zevensterre tot Blauwe Zaal, St.Kruis 2007
Degraeve F., De Gezinsbond thuis in Sint-Kruis. Historiek van 80 jaar Gezinsbond Sint-Kruis (1929 - 2009), Sint-Kruis 2009
Degrande V., Bibliografie van de Eerste Wereldoorlog tot 1986 (geannoteerde inventaris van de W.-Vl. heemkundige tijdschriften), Roeselare 1987
Deklerck N., De Sint-Trudoabdij te Brugge 1584 - 1796, Sint-Kruis 1998
Delanote O., De geheimen van Sint-Kruis ontsluierd via de oude buurtwegen, Brugge 2006
Demeyere L., e.a. De West-Vlaamse gewesten, ruimtelijke ordening Brussel 1968
Dombrecht O., Dertien bittere jaren 1933-1945, Erpe 1999
Demuynck B,. Hulpmiddelen met een geschiedenis 1800-1985 Doven- en Blindeninstituut Spermalie Brugge, Brugge 2009
Dendooven K., De dodenstad (in reeks 'Brugge van toen en nu'), Amsterdam 2007
Dendooven L., (red.) Dit is West-Vlaanderen Steden - Gemeenten - Bevolking, Sint-Andries 1962
Deneckere B., Luchtoorlog boven West-Vlaanderen 1914 - 1918, Kortrijk 1998
Depreeuw A., Ons Tuintje. Historiek 1965 - 1998, Brugge 2004
Devos M., Bouwlandtermen in de Vlaamse dialecten, spreidings- en betekenisgeschiedenis, Tongeren 1991
Dewindt G., 50 jaar Sint-Andreaslyceum Sint-Kruis, Sint-Kruis 2008
Dewitte F., 500 jaar Vrije archiers van mynheere Sint-Sebastiaan te St.-Kruis bij Brugge,  Brugge 1975
D'hondt J., e.a. Chamberlain en Brugge in 1938, Brugge 1990
D'hondt J., e.a. De eerste 1 meiviering te Brugge. Van een mislukte poging in 1891 tot de eerste optocht in 1898 (overdruk uit Soc.d'Emul. Brugge 1991)
D'hondt J., e.a. Inventaris van het archief van Assebroek 1794 - 1970, Brugge 1998
D'hondt J., e.a. Veelvuldige Chinese Gezichten (China-belangstelling in Brugge in de 18de en 19de eeuw), Brugge 2006
D'hondt J., e.a. VVKSM Don Bosco. 50 Jaar Scoutswerking te St.-Kruis, Sint-Kruis 1995
D'hondt J., Geirnaert N. Inventaris van het archief van St.-Kruis 1794 - 1971, Brugge 1990
Dhoore M., Focke C. Sint-Kruis in de Brugse Paallanden, Sint-Kruis 2009
Dhoore M., Weyts D. Ommeloper van de Wateringe Van den Brouck, Sint-Kruis 2004
Geers L., Van Poucke G. Sluizen en militaire versterkingen in de vergeten Frontstreek (= Zwinstreek), Brugge 1989
Geirnaert N., e.a. Brugge door de lens 1900 - 1918. Foto's en fotgrafen, Brugge 1993
Geirnaert N.,Adornes en Jeruzalem. Internationaal leven in het 15de en 16de eeuwse Brugge, Brugge 1983
Geschied- en Heemk. Kring Vivenkapelle Stratenboek Vivenkapelle, Viven 2012
Goetghebeur W., Spermalie, één grote familie, Tielt 1984
Herremans C., K.V. Rust Roest 100 jaar, Brugge 2011
Huismans P., Van Wonterghem K. Het Orbitarium van de Sint-Trudoabdij te Odegem, Brugge en Male 1149-2002, Sint-Kruis 2002
Huvenne P,. Pierre Pourbus. Peintre brugeois 1524-1584, Brugge 1984
Huygelier J., De Slag van Orsmaal-Gussenhoven (10 augustus 1914), Lint 1989
Jamees A,. Brugse Poorters, deel 1: 1281-1417, Handzame 1974
Jamees A.,Brugse Poorters, deel 2,1: 1418-1478, Handzame 1980
Jamees A,. Brugse Poorters, deel 2,2: 1418-1478, Handzame 1980
Janssens de Bisthoven A., Akwarellen van August de Peellaert 1793 - 1876, Brugge 1975
Janssens de Bisthoven A., Catalogus van de Brugse Stadsgezichten (schilderijen 17de - 20ste eeuw), Brugge 1977
Jansseune C., In wel en wee: historiek Toneelgezelschap Reynaert, Brugge 1973
Kemel Y. Cocquyt - Kerckhof St.-Kruis, Brugge 1998
Kemel Y., Kroniek Sint-Kruis 2000, Brugge 2001
Kemel Y., Kroniek Sint-Kruis 2001, Brugge 2002
Kemel Y., Kroniek Sint-Kruis 2002, Brugge 2003
Kemel Y., Kroniek Sint-Kruis 2003, Brugge 2004
Kemel Y., Kroniek Sint-Kruis 2004, Brugge 2005
Kemel Y., Kroniek Sint-Kruis 2005, Brugge 2006
Kemel Y., Kroniek Sint-Kruis 2006, Brugge 2008
Kemel Y., Kroniek Sint-Kruis 2007, Brugge 2008
Kemel Y., Kroniek Sint-Kruis 2008, Brugge 2009
Kemel Y., Kroniek Sint-Kruis 2009, Brugge 2010
Kemel Y., Kroniek Sint-Kruis 2010, Brugge 2011
Kemel Y., Kroniek Sint-Kruis 2011, Brugge 2012
Kuyken E., e.a. Biologische waarderingskaart van Belgie, Brussel 1986
Loncin J., Geheime Routes en netwerken. Joodse kinderen op de vlucht voor de holocaust, Leuven 2003
Meulemeester J.L., De vrome stad (in reeks: 'Brugge van toen en nu'), Amsterdam 2006
Moeyaert O., 100 jaar Jeugdzorg te St.-Kruis Nieuwland, Sint-Kruis1986
Monteyne T., en Tetaert C. KTK "In 't Vrije", Brugge 2005
N.N., 50 jaar Archief en Museum van het Vlaamse Cultuurleven Antwerpen 1984
N.N., Album Archivaris Jos De Smet, Brugge 1964
N.N., Asjemenou, door de leerlingen van het 6de leerjaar Sint-Kruis 1998
N.N., Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris St.-Kruis Brugge 2005
N.N., Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen; Oostkerke, Sijsele, Vivenkapelle Brugge 2005
N.N., Bouwen door de eeuwen heen. Stad Brugge 18NB Noord Brugge 2004
N.N., Driemaal zilver voor een school met een hart. St.-Jozefsinstituut 1930-2005, Brugge s.d.
N.N., Fotografische inventaris van de kantons Brugge Antwerpen 1965
N.N., Fragmenta: Geschiedenis van steden en dorpen, een heruitgave: 1886-'87, 1887-'88, 1988-'89, 1890 en 1891 s.l. s.d.
N.N., Gids voor Brugge en St.-Kruis en Assebroek anno 1948,  Brugge 1948
N.N., Handels- en Nijverheidsgids 1975-'79 Brugge en Noorden van West-Vlaanderen s.l. 1979
N.N., Histoire du 4 Regiment de Ligne pendant 1914-'18
N.N., Instituut Mariawende - OLV College 1971 - 1981 "De Zolder", Brugge 1981
N.N., Inventaris onbebouwde percelen op 01-01-1957 Brugge 1997
N.N., Inventaris van traditionele houtkanten, deel 2: hagen, Brugge 2006
N.N., Inventaris van traditionele houtkanten, deel 3: bomenrijen, Brugge 2006
N.N., Inventaris van traditionele houtkanten, deel 4: knotbomen, Brugge 2006
N.N., Inventaris van traditionele houtkanten, deel 5: solitaire bomen en struiken, Brugge 2006
N.N., Lucien Bockstaele, liber amicorum, Brugge 1988
N.N., Male, mensen zoeken God Sint-Kruis 1998
N.N., Mijn School "De Spijcker" 1974-1994, Sint-Kruis s.d.
N.N., Structuurplan van Brugge Brugge 1976
N.N., Volkstelling 1814 Brugge 1977
N.N., West-Vlaanderen, West-Vlaamse kunstenaars, nr. 73,Tielt 1964
N.N.,Achter Brugse Muren. Op zoek naar materiële cultuur in Brugge, 1500-1800 (Leven in Oude Huizen VIII), Brugge 2014
N.N.,Inventaris van traditionele houtkanten, deel 1: houtkanten, Brugge 2006
Paul Saelens, Martine Mensaert, Van je toegewijde zus, Cécile. Brieven over-leven tijdens de Groote Oorlog 1914-1918, Damme 2013
Pieters H., e.a. K.S.A.-Rooyghem 70 jaar jong!, Sint-Kruis 2002
Rondas J., Declercq R., Lucrèce Vanbillemont, terechtgesteld in Brugge, Kortrijk 2001
Rondas J., Ravyts K. ,Het Brugse 1940-45, deel 1: collaboratie en verzet, Kortrijk 2000
Rondas J., Ravyts K., Het Brugse 1940-45, deel 2: bevrijding en straatterreur, Kortrijk 2000
Rondas J., Ravyts K., Het Brugse 1940-45, deel 3a: het interneringskamp Sint-Kruis (ICSK), Kortrijk 2000
Rondas J., Ravyts, K., Het Brugse 1940-45, deel 3b: het interneringskamp Sint-Kruis (ICSK), Kortrijk 2000
Roose, B., De Brugse Kartuizen, Brugge 1996
Ryffranck, J.B., Gedichten Sint-Kruis, 1982
N.N., Bulletin Communal de la ville de Bruges. 1840 t.e.m. 1878, Brugge s.d.
N.N., De terechtstellingen te Brugge onder de Duitse bezetting door een ooggetuige Brugge
N.N., Gemeentelijk milieubeleidsplan. Stad Brugge 2000-2004, Brugge 2004
N.N., Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek 1870-1930, Delft 1930
Scheers S.,Numismatiek en Archeologie in West-Vlaanderen, Brugge 1991
Schellekens F., Verjaardagskalender: thema Damse kerken, Damme 2006
Schouteet A., De straatnamen van Brugge, Brugge 1977
Soens T., De spade in de dijk: Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1590), Gent 2003
Taelman J., Munten en penningen in Vlaanderen, Brugge 1982
Tamsin F., Fernand Tamsin: de reis om mijn wereld in 80 vragen (1928 - 2008), Sint-Kruis 2008
Tamsin F., Sint-Kruis groeit, welkomgids, Sint-Kruis 1964
Tanghe G.F., Beschrijving van Sint-Kruis (originieel), Brugge 1856
Van Caloen J., Triumphe vh. Heilig Kruise Christi Jesu. De geschiedenis der 4 Kruisreliquien, Brugge 1871
Van de Catsyne M., Postmerken van Sint-Kruis, etc., Oostende 1981
Van de Velde C., Steinmetzkabinet. Catalogus van de tekeningen 1, Brugge 1984
Van de Velde C., Steinmetzkabinet. Catalogus van de tekeningen 2, Brugge 1984
Van den Abeele D., Andries van den Bogaerde, Brugge 2002
Van Hoorickx N., Familieboek Hoorickx - Van Hooryckx Sint-Kruis 1997
Van Loocke M., De mens- en werelvisie van het Verdinaso, Gent 1987
Van Maele C., Kristalstructuren (poëziebundel), Sint-Kruis 1991
Van Poucke G., Archiefbeelden Damme, Stroud (GB) 2002
Van Speybrouck A., Eigennamen van de verschillende gedaanten - Brugs Schependom XVII eeuw, Brugge 1888
Van Wonterghem K., Monasticon Belge, Abbaye de St.Trond à Odegem, Bruges et Male, Luik 1978
Vandamme L., e.a. De Cleene Veronycke, Brugge,1963
Vandamme L., Rosenhoj, J. Brugge, diamantstad. Diamanthandel en diamantnijverheid in Brugge in de 19de en de 20ste eeuw, Brugge 1993
Vandamme P., Jachtwachter doodt wildstroper in Sint-Kruis 1913 - Feiten en rechtszaak, Sint-Kruis 2011
Vanden Berghe Y., e.a. La vie culturelle dans nos provinces au XVIII° siècle dans la Flandre Occidentale, Brussel 1983
Vandendorpe A., Restaureren / Renoveren, Brugge 1994
Vandermoere V., 500 jaar Van der Moere. Brugge-Brugge of terug van weggeweest, Brugge 2004
Vandermoere V., Genealogie familie Van der Moere, Brugge 2012
Vanneste O., e.a. Het Arrondissement Brugge, regionaal economische studie Brugge 1961
Vanneste S., Als de eiken van Rooigem en de Bisschopsdreef konden vertellen…, Brugge 2000
Vannieuwenhuyse J., In kaart gebracht, beheer der buurtwegen 1800 - heden, Brugge 2006
Vermeire M., Geschiedkundige schets van West-Vlaanderens landbouw 1885-1935, Brugge 1935
Vlaeminck G., Pastorieën en pastoorswoningen te Brugge 1802 – 1914, Gent 2009
Weyns J., e.a. Album Albert Schouteet, Brugge 1973
Weyts D., Herbergen in Sint-Kruis Male en Vivenkapelle Sint-Kruis 2011
Weyts J., In het spoor van Karel de Stoute, Sint-Kruis 2009
Weyts J., Mensen van bij ons, Sint-Kruis 1991
WHSK, Het Rooigemkasteel, Sint-Kruis 1999
WHSK, Rond de Kruispoort, Sint-Kruis 1993
WHSK, Sint-Kruis 1940-1945. Oorlogsjaren en bevrijding, Sint-Kruis 1996
WHSK, Sint-Kruis in Postkaarten, Sint-Kruis 2004
WHSK, Sint-Kruis omstreeks 1900, Sint-Kruis 2000
WHSK, Stratenplan St.-Kruis 1995-1997, Sint-Kruis 1997
WHSK, Toneelleven in St.Kruis, Sint-Kruis 1998
Zwartjes L., Sint-Kruis: van landelijke tot verstedelijkte gemeente, Leuven 1986