Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

2015  Bezoek Heemkundige Kring Zwin Rechteroever

Sint-Kruis, WHSK,12.05.2015 Sint-Kruis, WHSK,12.05.2015 Archief Zwin rechteroever

2015 Voorstelling "Ommelooper van de heerlijkheid Sijseele op de parochie Sint-Kruis en website "heemkundeinsintkruis"

Ommelooper van de heerlijkheid Sijseele op de parochie Sint-Kruis


Marcel Dhoore en Pol Declercq, 2015, 12€

Sint-Kruis was vele eeuwen lang een plattelandsgemeente, met bos, weide en akkerland, met hoeven en landwegen. Landmeters hebben dit landelijke dorp in kaart gebracht. Deze primitieve kadasters worden ommelopers genoemd. Voor elk onderdeel van de gemeente of ‘parochie’ Sint-Kruis bleven er ommelopers bewaard. 

Dit boek bevat de tekst van de ommeloper van de heerlijkheid Sijsele in Sint-Kruis, vanaf 1670-1671. Sint-Kruis was toen een lappendeken van rechts-gebieden, maar het grootste gedeelte van het grondgebied viel onder de machtige heerlijkheid Sijsele. Deze ommeloper brengt dus grote delen van Sint-Kruis in de jaren 1600 en 1700 in kaart. 
De zorgvuldige transcriptie is het werk van Marcel Dhoore en Pol Declercq. Beide auteurs zorgen ook voor een uitvoerige inleiding en voegden een losse overzichtskaart in het boek in. Dit alles laat nu toe te wandelen in het Sint-Kruis van eeuwen geleden. Stap na stap, perceel na perceel, in de voetsporen van de landmeter. Maar vooral biedt deze bron nieuwe informatie voor de studie van de landbouw- en landschapsgeschiedenis, de economische en sociale geschiedenis, de (plaats)naamkunde en heemkunde, en zo veel meer.

Interesse? mail heemkundesintkruis@gmail.com