Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Kruisrelieken in Dordrecht, Middelburg en het Brugse (1420-2020)

kruisrelieken in Dordrecht Middelburg & het Brugse

128 kleurenpagina’s A4  met uitzonderlijke foto's, tweede druk,     18 euro

Bestellen kan via het nummer BE56 0013 3727 0288 van vzw Brugs Ommeland met vermelding ‘Kruisrelieken’, via mail ( eric.colenbier@gmail.com ) of telefonisch (050/36 45 29, Eric Colenbier). Beschikbaar sinds 14 september 2020. Ook te koop in de shop van Adornes Domein (Jeruzalemkapel) en Brugse Boekhandel (Demeester, Dijver 2) in Brugge.

De auteur is Eric Colenbier, coördinator van Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis en leraar. 

Inhoud:

Op diverse plaatsen worden fragmentjes heilig hout bewaard die Claes Scouteten meebracht uit het Midden Oosten. Ze waren volgens hem afkomstig van het kruis waaraan Jezus stierf.  Hij schonk in 1429 een stuk aan zijn geboortestad Dordrecht. Wouter Utenhove, de tweede man van Scoutetens weduwe, schonk andere stukjes aan de O.-L.-Vrouwekerk (1473) en de kerk van Sint-Kruis (circa 1476) en aan enkele Bourgondische groten: Pieter Bladelin voor zijn kerk in Middelburg (1458), de familie Adornes voor hun Jeruzalemkapel (circa 1482) en in 1482 wellicht ook aan Thomas Perrot voor de Gistelse abdij Sint-Godelieve. 

De publicatie bundelt wat vroeger werd gepubliceerd in één verhaal en vult aan met nieuw onderzoek. De vertelling start circa 1420 in de Bourgondische tijd en eindigt met de vernieuwde verering in Dordrecht sinds 2013. Hoe ging men vroeger na of de relieken ‘echt’ waren? Welke betekenis kregen de kruisrelieken t.o.v. andere relieken in de O.-L.-Vrouwekerk? Waar werden ze verstopt en keerden wel de authentieke stukken terug? Waarom slaagde Middelburg er noch in de 17de , noch in de 19de eeuw in om hun vermiste reliek terug te krijgen uit Brussel? Vanwaar het gaatje in de Sint-Kruise reliek? Wat valt te zien in het stripverhaal op de tien schilderijen in de Kruiskapel van de O.-L.-Vrouwekerk, voor het eerst alle tien samen in kleur gepubliceerd? Welke rol speelde Gezelle in het onderzoek? Hoe komt het dat het Heilig Hout in Dordrecht na 500 jaar vermissing opnieuw een ommegang heeft? De publicatie eindigt met de vraag wat nu de waarheid   van die kruisrelieken is.

Wie graag gidst en vertelt, interesse heeft in wat te zien valt op een schilderij of in lokale religieuze geschiedenis zal zijn gading vinden. Omwille van het zowel Vlaamse als Hollandse publiek krijgt het verhaal een ruimere historische situering, o.a. door de vele illustraties en verklarende voetnoten. Het boek is zo opgesteld dat elk verhaal over een bepaalde reliek ook op zich kan worden gelezen.  

Het boek wordt gewaardeerd omwille van de vertellende stijl, de vele randinformatie en de unieke foto's van schilderijen en kunstvoorwerpen.

De Zorghe

update : 17/02/2020

Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis geeft via deze website graag inzage in zijn collecties en kennis over Sint-Kruis. Aanvullingen (foto's, weetjes), reacties of vragen zijn welkom. Raadplegen van de reële foto's, documenten en kaarten kan na afspraak.  
    
                         
Geniet van het grasduinen.

Sint-Kruis in de tijd 1961 en 1991

Sint-Kruis vanuit de lucht 2017

Wandeling in de wijk Doornut

Doornut

Heemkundige wandeling in de wijk DE DOORNHUT - VOSSENSTEERT

In november 2018 en maart 2019 trokken WHSK-leden en hun partners door het gebied tussen Doornhut en Vossensteert dat vanaf de jaren 1930 verkaveld werd. Sommige villa’s dateren nog van die tijd. Onze secretaris Ludo Vandamme was gids van dienst en voorzien van het nodige kaart- en beeldmateriaal. Waar stond de galg van de baronnie Male? Waar liep de Gemene Weideweg oorspronkelijk? Wie waren de oorspronkelijke grondbezitters en bewoners van de bosrijke gebieden? Waarom noemden sommigen dat gebied ‘het einde van de wereld’? Wie de tocht te voet of met de fiets zelf wil overdoen aan de hand van de antwoorden kan dat. (tekst en foto’s: Eric Colenbier en Ludo Vandamme, mei 2019) 

Lees alles over de wandeling in de wijk Doornut, geïllustreerd met passende foto's.

Herdruk

Sint-Kruis, een landelijk dorp in de jaren 1800
 
Sint-Kruis - Een landelijk dorp in de jaren 1800. Honderd jaar Landelijke Gilde Sint-Kruis.
 

Het boek is een uitgebreide en rijkelijk geïllustreerde studie bij de gelijknamige kermisexpositie van september 2019. 

De inhoud van het boek is heel divers. Je leest er hoe de landbouw in het Brugse evolueerde en studiemateriaal werd voor buitenlandse publicaties, waarvan enkele fragmenten vertaald in het boek voorkomen. Hoe situeren zich de Boerenbond en de Landelijke Gilde in de landbouwcrisis eind 1800? Welke evolutie maakte de Landelijke Gilde mee? Wie waren de Sint-Kruizenaars? Wat was hun beroep? Hoe werd de grond benut? Wat groeide er op en hoe evolueerde dat? Wie waren die (groot)grondbezitters aan wie de landbouwers en tuiniers pachtten? Elk bewoond perceel wordt besproken qua eigenaars, bewoners en  woning.

De publicatie behandelt o.a. de evolutie van de landbouw en het leven in de 19de eeuw, beschrijft elk bebouwd perceel vanuit de onlangs ontdekte kadasterkaart van 1809, bespreekt de kaart van de Watering van de Broek van 1840, het dagelijkse leven, de besteding van de grond, enz... Ook Vivenkapelle komt uitgebreid aan bod.  Dit alles is geïllustreerd met talrijke reproducties van schilderijen van vooral hoeven, detail- of volledige weergaven van de kaarten en met foto’s uit familiearchieven. 

De herdruk van het boek is nog te koop aan 18 euro: 170 vierkleurenpagina's, formaat A4. Betalen kan contant of via voorafbetaling op nr. BE95 7512 0976 4358 van Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis.

Deze publicatie is het resultaat van een samenwerking tussen de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis en de honderdjarige Landelijke Gilde Sint-Kruis. 
    

Kloostergemeenschappen in Sint-Kruis 

 

Op het grondgebied van Sint-Kruis hebben zich in de loop der tijden meerdere zustergemeenschappen gevestigd, maar slechts één mannengemeenschap, lees meer hierover: klik --> <kloostergemeenschappen>

Geschenkidee

Boek Vlag Voorop !

 

 

 

 Onze publicatie ‘Vlag voorop! Verenigingen en hun vlaggen in Sint-Kruis, Male en Vivenkapelle’ zal een echte Sint-Kruisenaar of Vivenaar zeker plezieren. Het boek is een originele benadering van ruim 130 jaar sociaal leven in Sint-Kruis in 178 vierkleurenpagina’s. Ideaal als geschenk om een lid van jouw vereniging te danken of te vieren of om een echte Sint-Kruizenaar te verrassen bij een verjaardag of bezoek. Het moet niet altijd wijn of bloemen zijn. Verminderde prijs: 12 euro. Vanaf bestelling van twee exemplaren te koop aan 10 euro.

Je kunt terecht bij een van de leden.

Voor meer klik hier.

 

contact of vragen:  Mail