Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Tweede druk 'KUNST IN DE KERKEN VAN SINT-KRUIS'

cover boek 'Kunst in de kerken van Sint-Kruis' 'In hoc signo vinces' (Jan Rossey en Pieter Boudens; 2000)

Tijdens het coronajaar 2020-2021 beschreven Eric Colenbier en Johan Duyck, coördinatoren van onze WHSK, bijna alle kunstwerken in de drie kerken van Sint-Kruis. Het boek:'Kunst in de kerken van Sint-Kruis: Heilige Kruisverheffing, Sint Thomas van Kantelberg en Sint-Franciscus van Assisi' telt 136 kleurenpagina's..

Het boek kent reeds een tweede druk. Bestellen kan via deze site of eric.colenbier@gmail.com  met vermelding van uw adres en door betaling van 20 euro op het nummer BE95 7512 0976 4358 van Werkgroep Heemkunde SInt-Kruis..Ook te koop in de Brugse Boekhandel langs de Dijver in Brugge. De opbrengst gaat naar het onderhoud en de verdere ontsluiting van de kunstwerken.

Veel aandacht gaat naar de ontwerper en glazenier Jean-Baptiste Bethune die 200 jaar geleden geboren is. Hij was een specialist in de neogotiek. 

De auteurs gaan echt diep in op de achtergrond en betekenis van wat te zien valt en letten werkelijk op alle details van de glasramen, retabels, preekstoel, kruisweg en schilderijen en de verhalen erachter. Een onvoorstelbare rijkdom, zo blijkt. Het boek is daarom een aanrader voor wie graag kunst ontleedt, ook al ben je niet van Sint-Kruis of niet kerkelijk. 

Het boek belicht oude en hedendaagse kunstwerken van o.a. Michel Abeloos, Jean Baptiste Bethune, Willem Benson, Albert D'Havé, Matthijs Devisch, Frans De Vriendt, Eugen Keller, Hendrik Pickery, Fréderic Roderic, Jan Rossey, Pieter Van Coecke van Aelst, Louis Van Overloop en Pieter Van Walleghem.

Origineel is dat de kunstwerken geschikt zijn volgens het liturgisch jaar: elke grondige bespreking van minstens één oud of hedendaags kunstwerk sluit aan bij een kerkelijk feest..

De foto’s zijn voldoende groot zodat bv. glasramen en retabels echt tot hun recht komen. Monique Depraetere en Michel Van den Brande zorgden voor haarscherpe detailfoto's die het boek een  sterke meerwaarde geven.

.

Sint-Kruis op glas, borden en tegels


een van de vele glasramen

Geregeld worden onze collecties aangevuld met schenkingen. In 2019 en 2020 kregen we enkele tegels, borden en glasramen waarop Sint-Kruis of een Sint-Kruise vereniging wordt afgebeeld, soms zelfs unieke exemplaren. We zorgen dat die niet verloren gaan.

Ongeveer per decennium kregen bewoners reclame in de bus over mogelijke aankoop van een glasraam of een set borden over hun gemeente. De tekeningen waren meestal dezelfde, enkel wat anders geschikt of versierd.

In het overzicht vindt u wat nu reeds tot onze collectie behoort en wat we nog missen. Dank alvast aan de families Teerlynck, Tamsin en Denolf voor hun schenkingen. Wie met een glasraam, bord of tegel geen weg weet en een passende bestemming zoekt. Welkom.

 

Kerk_in_glas_en_porcelein.pdf informatie over borden, glasramen, klokken over Sint-Kruis (707.5 kB)
foto_overzicht_collectie_tegeltjes_en_glasraampjes_4.pdf foto-overzicht van gekende tegels, borden en glasramen over Sint-Kruis (3689.5 kB)
De Zorghe

update : 17/02/2020

Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis geeft via deze website graag inzage in zijn collecties en kennis over Sint-Kruis. Aanvullingen (foto's, weetjes), reacties of vragen zijn welkom. Raadplegen van de reële foto's, documenten en kaarten kan na afspraak.  
    
                          Geniet van het grasduinen.

Kruisrelieken in Dordrecht, Middelburg en het Brugse (1420-2020)


In Sint-Kruis, maar ook in Dordrecht, Vlaams Middelburg en de Brugse Jeruzalemkapel, O.-L.-Vrouwekerk en Sint-Godelieve-abdij worden sedert de15de eeuw kruisrelieken vereerd die afkomstig zijn van hetzelfde hout dat een zekere Nicolas Scouteten meebracht uit Syrië en dat door de tweede man van zijn weduwe werden verspreid. Wouter Utenhove speelde hierin een belangrijke rol. Aflaten en mirakels versterkten de verering. In de O.-L.-Vrouwekerk is de huidige bidkapel volledig gewijd aan die reliek. Het verhaal ervan wordt verteld op tien schilderijen, voor het eerst in kleur gepubliceerd.

De publicatie toont veel andere nooit eerder gepubliceerde kleurenfoto's van documenten, reliekhouders en details. Het verhaal vertelt op een boeiende manier bijna zeshonderd jaar geschiedenis van 'heilig hout' in het Brugse. Dankbaar materiaal voor stadsgidsen.

A4-formaat, volledig kleurendruk, uitgebreid voetnotenapparaat, 128 pagina's. Het boek is zo goed als uitverkocht. Er zijn nog enkele exemplaren te verkrijgen in de boekenshop van het Adornesdomein (Jeruzalemkerk) en bij Brugs Ommeland aan 20 euro. Je kunt je wenden tot  auteur eric.colenbier@gmail.com .

Sint-Kruis in 1961 en 1991

Sint-Kruis vanuit de lucht 2017

Sint Kruis in de jaren 1800

Sint-Kruis, een landelijk dorp in de jaren 1800
 
Sint-Kruis - Een landelijk dorp in de jaren 1800. Honderd jaar Landelijke Gilde Sint-Kruis.
 

Degelijke studie, rijkelijk geïllustreerd, aansluitend bij de gelijknamige kermisexpositie van september 2019, 170 vierkleurenpagina's, formaat A4. Bestellen kan  via deze website of via storting van 20 euro op nr. BE95 7512 0976 4358 van Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis.

Hoe evolueerde de landbouw in West-Vlaanderen en waarom stond zij model voor het buitenland? Hoe was dat concreet in het Brugse? Hoe situeren zich de Boerenbond en de Landelijke Gilde in de landbouwcrisis eind 1800? Welke evolutie maakte de Landelijke Gilde Sint-Kruis mee gedurende zijn honderdjarige bestaan?

Hoe zat het met de bevolking van Sint-Kruis statistisch en wat was hun beroep? Hoe werd de grond er benut? Wie waren die (groot)grondbezitters aan wie landbouwers en tuiniers pachtten?

Wie woonde waar? Elk bewoond perceel wordt besproken  met betrekking tot waarde, eigenaars en bewoners vanuit een napoleontische kadasterkaart uit 1809 en een kaart van de Watering van de Broek uit 1840. Ook Vivenkapelle komt uitgebreid aan bod. 

Dit alles is geïllustreerd met unieke foto's en schilderijen van hoeven en kastelen, kaarten, enz... 

Deze publicatie is het resultaat van een samenwerking met de honderdjarige vereniging Landelijke Gilde Sint-Kruis.

   

Kloostergemeenschappen in Sint-Kruis 

 

Op het grondgebied van Sint-Kruis hebben zich in de loop der tijden meerdere zustergemeenschappen gevestigd, maar slechts één mannengemeenschap, lees meer hierover: klik --> <kloostergemeenschappen>

contact of vragen:  Mail