Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Waar wil je naar toe?

Je kan links een bladzijde uitkiezen of een knop hieronder aanklikken én snel naar het gewenste onderdeel van de website gaan:

heemkunde sint-kruis brugge recente berichten

DE WERKGROEP HEEMKUNDE SINT-KRUIS

wenst jullie van harte welkom

Voor contact of dringende vragen:  ludo.vandamme@telenet

Boekvoorstelling Vlag voorop!Vlag voorop! Vlaggen en hun verenigingen uit Sint-Kruis, Male en Vivenkapelle.

Het lang verwachte ‘vlaggenboek’ is er eindelijk van gekomen. De vraag leefde sinds de gewaardeerde kermistentoonstelling over vlaggen in De Zorge en in de kerk, nu vier jaar geleden. Ondertussen kwam een tiental andere vlaggen boven water, waaronder het verloren gewaande honderdjarige vaandel van de Wildebaanbolders de Vredemannen.  De zoektocht van bijna tien jaar leverde in totaal 110 vlaggen op. Ze worden allemaal beschreven, aangevuld met informatie en foto’s over de 62 sociaal-culturele,  vaderlandslievende,  hobby- of sportgebonden en  devotionele verenigingen uit Sint-Kruis, Male en Vivenkapelle die zij vertegenwoordigen. Wanneer en hoe zijn ze ontstaan? Wat was of is hun doel? Ook de vele scholen en jeugdbewegingen passeren met hun beachvlag de revue. In het boek zijn reconstructietekeningen opgenomen van zoek geraakte vlaggen zoals van de VKAJ, schuttersgilde Vrije Archiers (1793), Supportersclub Hoger op, Volksunie Sint-Kruis, Maatschappij der Vlaamse Ieveraars, Nationale Oudstrijders Sint-Kruis en de Vlaamse Oudstrijdersbond Sint-Kruis.

Pronkstukken zoals de originele ontwerptekening van de Supporterskring der V.V. Sint-Kruis (Dosko) door het huis Slabbinck, de vlaggen van het Weezengesticht Heilig Hert (sic), de duivenmaatschappij de Onafhankelijken, het Geheim Leger of de Oud-gedienden van het Belgisch Leger (1912) kunnen nu thuis bestudeerd worden, net zoals de kerkvaandels of vroegere vlaggen van KSA, VKSJ en Chiro, van de Bond van de Gepensioneerden Sint-Kruis, Male en Vivenkapelle, De Boerengilde Sint-Kruis en Vivenkapelle, KWB, KAV, Boomgaardvink, Hondenclub Vrienden Onder Een, Veloclub Vlug en Blij, de Oude Kampers Male, Liberale Volksbond Sint-Kruis, enz. Ook de nog steeds actieve sportverenigingen zoals Ruiterclub Sint-Hubert, Petanqueclub De Gulden Kamer Jong Male en DOSKO komen aan bod.

Wie ooit lid was van de Katholieke Actie, de Heilig-Hartebond, een Sint-Kruise confrérie of congregatie, zal ongetwijfeld herinnerd worden aan die tijd en meer inzicht krijgen in de context van toen en in de realisaties van de priesters Lammertyn, Verduyn, Vandenbussche of Van Vooren.   

In totaal waren er in Sint-Kruis, Male en Vivenkapelle samen meer dan 300 verenigingen. Enkel de verenigingen en scholen die antwoordden op de talrijke oproepen en een vlag hebben die verwijst naar deze locaties, komen in het bijzonder kleurrijke boek aan bod, goed voor 180 bladzijden.  In totaal hielpen zo’n honderd vrijwilligers zoeken naar informatie, foto’s en identificatie van groepsfoto’s, met bijzondere dank voor dat laatste aan Lut Desoete en Marie Jeanne Verschoote.

Het boek ‘Vlag voorop!’, dat 150 sociaal leven in Sint-Kruis, Male en Vivenkapelle schets vanuit een originele invalshoek, is te koop tijdens de kermistentoonstelling, maar ook bij Marcel Dhoore, Dampoortstraat 61, Johan Duyck, Pastorieweg 3 en de Geschied- en Heemkundige Kring Vivenkapelle. Bestelling kan via ludo.vandamme@telenet.be  of Eric Colenbier (050.36.45.29). Kostprijs: 22 euro. De oplage is beperkt.